Sklep
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
promotions
oprogramowanie
devices
training
solutions
references
events
trainers

Weź udział w bezpłatnych webinariach AEC i MFG

Webinaria z tematyki Dynamo for Revit, MagiCAD, Fusion 360 i inne.

Zobacz szczegóły

Nowości Inventor 2025

Autodesk Inventor 2025 wprowadza serię nowości, które ulepszają kluczowe obszary pracy inżynierskiej, od modelowania po dokumentację. Nowa wersja obejmuje ulepszenia w modelowaniu blach i złożeń, oferując bardziej intuicyjne narzędzia i workflow, co przekłada się na efektywniejszą pracę. Udoskonalenia w zakresie interoperacyjności ułatwiają wymianę danych z innymi oprogramowaniami CAD i BIM, co sprzyja lepszej współpracy w zespołach projektowych.

Usprawnienia w interfejsie użytkownika oraz wydajności programu skracają czas niezbędny na realizację rutynowych operacji, co pozwala inżynierom skoncentrować się na innowacyjnych aspektach projektów. Ponadto, wprowadziliśmy znaczące ulepszenia w systemie dokumentacji, w tym zaawansowane opcje wymiarowania i narzędzia adnotacyjne, które zwiększają czytelność i precyzję rysunków technicznych.

Zwiększona interoperacyjność z aplikacjami zewnętrznymi ułatwia wymianę danych między różnymi platformami projektowymi, wspierając jednolitość informacji przez cały cykl życia produktu. Te zmiany są kluczowe zarówno dla indywidualnej efektywności, jak i dla sprawnego funkcjonowania zespołów projektowych.

Autodesk Inventor 2025 dostarcza praktycznych rozwiązań, odpowiadając na realne wyzwania stawiane przed inżynierami i projektantami. Ulepszenia te są skoncentrowane na maksymalizacji produktywności, co jest szczególnie ważne w obliczu rosnącej złożoności projektów i wymagań branżowych.

Wprowadzone zmiany obejmują także poprawę narzędzi adnotacyjnych i dokumentacyjnych, co umożliwia bardziej efektywne zarządzanie projektem i komunikację w zespole. Te ulepszenia pozwalają na bardziej płynne przejście od koncepcji projektowej do realizacji, minimalizując możliwość wystąpienia błędów i nieporozumień.

Aktualizacje w Autodesk Inventor 2025 odzwierciedlają rosnące potrzeby branży inżynierskiej, dostarczając narzędzi, które usprawniają kluczowe etapy projektowania, od wstępnej koncepcji po etap produkcyjny. Ulepszenia w modelowaniu, dokumentacji i współpracy mają na celu nie tylko optymalizację codziennej pracy, ale także otwieranie nowych możliwości dla inżynierów i projektantów, pozwalając na łatwiejsze przekraczanie granic innowacyjności.