Sklep
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
promotions
oprogramowanie
devices
training
solutions
references
events
trainers

Nowości w Autodesk Inventor 2025

Autodesk Inventor w wersji 2025 wprowadza szereg znaczących innowacji i ulepszeń, które zmienią sposób pracy inżynierów i projektantów. Nowości te mają na celu zwiększenie produktywności, poprawę jakości projektowania i ułatwienie współpracy między zespołami.

 

Kluczowe udoskonalenia Autodesk Inventor 2025

W najnowszej wersji Autodesk Inventor 2025 wprowadzono szereg kluczowych udoskonaleń mających na celu zwiększenie wydajności, poprawę jakości i precyzji projektów oraz ułatwienie współpracy. Oto szczegółowy przegląd najważniejszych zmian:

Ulepszona grafika i interakcja z użytkownikiem

 • Podświetlanie wyboru: Udoskonalono mechanizm podświetlania wybranych elementów, co teraz zapewnia wyraźniejszy kontrast między wybranymi a niezaznaczonymi obiektami. Dzięki temu szybko zidentyfikujesz potrzebne elementy w złożonych montażach czy skomplikowanych częściach.
 • Płynność linii: Mechanizm renderowania linii został udoskonalony, aby zapewnić ich płynniejsze i bardziej naturalne przedstawienie, co jest szczególnie zauważalne przy rysowaniu krzywych i okręgów. Zapewnia to większą czytelność szkiców i projektów.
 • Dostosowywanie palety kolorów: Nowa funkcja dostosowywania palety kolorów pozwala użytkownikom na precyzyjne dopasowanie interfejsu oraz elementów graficznych do własnych preferencji. Możliwość personalizacji palety kolorów ułatwia organizację pracy i poprawia rozpoznawalność różnych typów elementów w projekcie.
 • Zaawansowane opcje wyświetlania: Wprowadzono zaawansowane opcje wyświetlania, które pozwalają na szczegółową konfigurację sposobu prezentacji modeli, w tym cieniowania, odbić i tekstur. Dzięki temu można osiągnąć jeszcze bardziej realistyczny i szczegółowy podgląd projektów.
 • Interfejs użytkownika: Zaktualizowano interfejs użytkownika, wprowadzając nowe ikony, ulepszone menu i bardziej intuicyjną organizację narzędzi. Te zmiany mają na celu ułatwienie dostępu do najczęściej używanych funkcji i poprawę ogólnego workflow.

Ulepszenia w obsłudze plików i współpracy

 • Zgodność z formatami plików: Poprawiono kompatybilność z różnymi formatami plików, co ułatwia wymianę danych między różnymi platformami i aplikacjami. Dzięki temu proces współpracy nad projektami wielobranżowymi staje się płynniejszy i mniej podatny na błędy.
 • Współdzielenie i przeglądanie projektów: Ulepszono funkcje współdzielenia i przeglądania projektów, w tym możliwości przeglądarki projektów online, co umożliwia łatwiejszą współpracę z zespołami zdalnymi oraz klientami, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

Te ulepszenia w Autodesk Inventor 2025 mają na celu nie tylko poprawę wizualnych aspektów pracy z modelem, ale także ułatwienie i przyspieszenie procesów projektowych poprzez bardziej intuicyjne narzędzia i lepszą współpracę między członkami zespołu.

 

Modernizacja blach

Sekcja modernizacji blach w Autodesk Inventor 2025 wnosi znaczące innowacje i udoskonalenia, które mają na celu usprawnienie pracy z projektami blacharskimi.

Udoskonalony interfejs i workflow

 • Zintegrowany panel właściwości: Nowy, zintegrowany panel właściwości umożliwia szybkie i efektywne tworzenie oraz edytowanie cech blacharskich, takich jak flansze, załamania czy cięcia, bez konieczności przełączania między różnymi oknami czy zakładkami. Uproszczony interfejs skraca czas potrzebny na realizację poszczególnych operacji i poprawia płynność pracy.
 • Wsparcie dla motywów jasnych i ciemnych: Inventor 2025 wprowadza pełne wsparcie dla motywów jasnych i ciemnych interfejsu użytkownika, co umożliwia użytkownikom dostosowanie środowiska pracy do własnych preferencji i warunków oświetleniowych.
 • Manipulatory bezpośrednio na płótnie: Dzięki nowym manipulatorom bezpośrednio na płótnie, użytkownicy mogą w prosty i intuicyjny sposób dokonywać zmian w projektach blacharskich, co znacząco przyspiesza proces modelowania. Ta funkcja pozwala na bezpośrednią manipulację cechami bez konieczności korzystania z dodatkowych narzędzi czy paneli.

Innowacje w projektowaniu blach

 • Ulepszona selekcja dla polecenia cięcia: Selekcja regionu cięcia została ulepszona, co pozwala na bardziej precyzyjne i elastyczne definiowanie obszarów cięcia. Dzięki temu można łatwiej kontrolować proces wycinania otworów czy innych elementów w blachach.
 • Eksport wzoru płaskiego jako DXF: Do opcji eksportu DXF dodano nową warstwę IV_UNCONSUMED_SKETCH_CONSTRUCTION, na której umieszczana jest cała niezużyta geometria konstrukcyjna. Dzięki temu użytkownicy mają większą kontrolę nad eksportowanymi danymi i mogą lepiej zarządzać wyjściowymi plikami DXF dla produkcji czy dalszego przetwarzania.

Te udoskonalenia w zakresie projektowania blach w Autodesk Inventor 2025 mają na celu zwiększenie elastyczności, precyzji i efektywności procesu projektowania, pozwalając na szybsze i łatwiejsze tworzenie zaawansowanych konstrukcji blacharskich. Ulepszony workflow, nowe narzędzia i funkcje oraz ulepszona integracja z procesami produkcyjnymi to kluczowe elementy, które przyczyniają się do podniesienia jakości i dokładności projektów blacharskich.

Innowacje w modelowaniu części

Sekcja ta koncentruje się na nowych możliwościach i ulepszeniach wprowadzonych w Autodesk Inventor 2025, które mają na celu usprawnienie procesu modelowania części.

Udoskonalone wzory szkiców i cech

 • Granice szkiców dla wzorów: Inventor 2025 wprowadza możliwość stosowania granic szkiców do definiowania obszarów dla wzorów geometrycznych. Użytkownicy mogą teraz precyzyjnie kontrolować, które elementy geometrii są włączane do wzoru, zwiększając precyzję i elastyczność w projektowaniu.
 • Integracja iProperties w opisach elementów szkicu: Umożliwia dodawanie standardowych i niestandardowych iProperties bezpośrednio do tekstu w szkicach części. Ta funkcjonalność otwiera nowe możliwości dla automatyzacji i dostosowywania projektów, umożliwiając np. dynamiczne aktualizacje oznaczeń bazujących na właściwościach modelu.

Zaawansowane ustawienia wzorców cech

 • Metody wzorcowania: Udoskonalono opcje wzorcowania cech w środowisku modelowania części, umożliwiając wybór metody wzorcowania opartej na umieszczeniu cech w obrębie określonych granic. Dostępne metody obejmują wzorcowanie cech w oparciu o położenie środka ciężkości względem granicy lub wzorcowanie z użyciem punktu bazowego.

Ulepszenia funkcji zakończenia cech

 • Selektory dołącz/wyklucz: Zastąpiono istniejący selektor funkcji Zakończenia dwoma nowymi selektorami: “Dołącz” i “Wyklucz”, co pozwala na bardziej intuicyjny wybór twarzy i ciał do włączenia do operacji czy też ich wykluczenia.
 • Zaawansowane ustawienia selekcji elementów i powierzchni: Zaimplementowano nową funkcję wyboru, która pozwala użytkownikom ustalić, czy w procesie selekcji priorytetem mają być elementy stałe lub elementy powierzchniowe, czy skupić się na wybieraniu poszczególnych płaszczyzn. Ta opcja jest szczególnie cenna w przypadku skomplikowanych modeli, gdzie precyzyjna selekcja konkretnych komponentów jest niezbędna.

Te innowacje w modelowaniu części w Autodesk Inventor 2025 skupiają się na zwiększeniu elastyczności, precyzji i wydajności procesu projektowania. Dzięki zaawansowanym opcjom wzorcowania, integracji danych iProperties oraz ulepszonym mechanizmom selekcji, użytkownicy mogą osiągać jeszcze lepsze rezultaty w krótszym czasie, co jest szczególnie ważne przy realizacji złożonych projektów inżynierskich.

Udoskonalenia w modelowaniu złożeń

W najnowszej wersji Autodesk Inventor, skoncentrowaliśmy się na rozbudowie i optymalizacji funkcjonalności modelowania złożeń, aby umożliwić inżynierom tworzenie bardziej złożonych i dokładnych projektów z większą efektywnością.

Zaawansowane opcje wzorcowania w złożeniach

 • Wzorcowanie według definiowanych kryteriów: Rozszerzono możliwości wzorcowania elementów w złożeniach, wprowadzając opcje umożliwiające definiowanie precyzyjnych kryteriów dla wzorów. Możliwość ta obejmuje generowanie wzorców opartych o określone wymiary, odległości między elementami lub inne parametry geometryczne, co znacząco ułatwia tworzenie skomplikowanych układów elementów.

Udoskonalenia funkcji uproszczenia modeli

 • Uproszczenie komponentów do reprezentacji obrysowych: Wprowadziliśmy funkcję umożliwiającą uproszczenie poszczególnych komponentów złożenia do ich reprezentacji obrysowych, co przyspiesza proces projektowania i symulacji. Ułatwia to zarządzanie zasobami systemowymi oraz poprawia wydajność podczas pracy z dużymi złożeniami.

Optymalizacja współpracy

Efektywniejsza wymiana i kontrola danych projektowych: Ulepszenia w zakresie interoperacyjności ułatwiają wymianę danych projektowych między różnymi platformami i narzędziami, zapewniając bardziej płynną współpracę w zespołach wielodyscyplinarnych. Rozbudowane opcje eksportu i importu danych złożeniowych zwiększają kompatybilność i umożliwiają efektywniejsze wykorzystanie pracy zespołowej w procesie projektowym.

 

Rozwój rysunków technicznych

Ulepszenia narzędzi adnotacyjnych

 • Zaawansowane formatowanie tekstu: Wprowadzono nowe opcje formatowania tekstu, umożliwiające inżynierom szczegółową kontrolę nad prezentacją adnotacji. Możliwość ta obejmuje zastosowanie predefiniowanych szablonów tekstowych, co usprawnia proces dodawania powtarzalnych informacji do rysunków.
 • Wsparcie dla wypełnienia tła adnotacji: Dodano opcję wypełnienia tła dla adnotacji, co poprawia czytelność tekstów na złożonych tłach rysunków, ułatwiając odczytywanie informacji bez potrzeby modyfikowania samego projektu.

Precyzyjne wymiary i adnotacje

 • Dostosowywanie chmur rewizyjnych: Udoskonalono narzędzia chmur rewizyjnych, umożliwiając regulację rozmiaru łuków i dostosowanie ich do konkretnych potrzeb projektowych. To pozwala na wyraźniejsze zaznaczanie obszarów wymagających uwagi lub zmian.
 • Ulepszenia w wymiarowaniu: Rozbudowano opcje wymiarowania, w tym możliwość ukrywania linii pomocniczych w wymiarach promienia i średnicy, co pozwala na stworzenie bardziej klarownych i estetycznych rysunków technicznych.

Optymalizacja pracy z tabelami

 • Łączenie komórek w tabelach: Zaimplementowano funkcję łączenia komórek w tabelach, co umożliwia bardziej elastyczne i czytelne przedstawienie danych, szczególnie przy tworzeniu złożonych specyfikacji czy zestawień elementów.

Te usprawnienia w tworzeniu dokumentacji technicznej w Inventor 2025 mają na celu zapewnienie inżynierom kompleksowych narzędzi do precyzyjnego definiowania i komunikowania szczegółów projektowych, co jest kluczowe w procesie produkcji, kontroli jakości i przekazywania projektów do realizacji. Udoskonalenia te ułatwiają tworzenie klarownych, szczegółowych i zgodnych ze standardami rysunków technicznych, co przekłada się na wyższą efektywność i jakość pracy inżynierskiej.

Interoperacyjność z systemami zewnętrznymi

W nowej wersji Autodesk Inventor zasadniczo wzmocniliśmy zdolności współdziałania z innymi platformami inżynierskimi i projektowymi, co znacząco usprawnia przepływ pracy i pozwala na płynną wymianę danych między różnorodnymi systemami.

Ulepszony import i eksport IFC

 • Elastyczny import IFC: Udoskonaliliśmy funkcję importowania plików IFC, co pozwala na precyzyjne sterowanie procesem importu, w tym selektywne włączanie lub wyłączanie konkretnych klas lub elementów IFC. Dzięki temu inżynierowie mogą łatwiej integrować modele BIM z projektami mechanicznymi w Inventorze, zachowując jednocześnie optymalną wydajność i kontrolę nad importowanymi danymi.
 • Zaawansowany  eksport do RFA: Udoskonaliliśmy proces eksportowania modeli do formatu RFA, zapewniając lepszą precyzję i zachowanie detali konstrukcyjnych w środowisku Revit. To ulepszenie umożliwia bardziej dokładne wykorzystanie danych mechanicznych w projektach architektonicznych i inżynieryjnych w budownictwie, co zwiększa spójność i efektywność współpracy międzybranżowej.

Wzmocniona kompatybilność z Revitem

 • Wsparcie dla najnowszych wersji Revita: Zapewniamy pełną kompatybilność z najnowszymi wersjami Revita, umożliwiając eksport do formatów zgodnych z Revit 2023 i nowszymi. To ułatwia inżynierom współpracę w projektach interdyscyplinarnych, zapewniając płynne przekazywanie dokładnych modeli CAD do środowiska BIM.

Optymalizacja procesów współpracy

 • Zaawansowane narzędzia współpracy: Ulepszyliśmy narzędzia współpracy, w tym funkcje udostępniania i przeglądania projektów, co pozwala zespołom projektowym na efektywną pracę nad wspólnymi projektami, niezależnie od używanych platform czy lokalizacji. Dzięki tym rozwiązaniom, wymiana informacji projektowych i iteracyjne doskonalenie konstrukcji stają się bardziej wydajne i mniej podatne na błędy.

Wzmocnienie interoperacyjności w Autodesk Inventor 2025 to strategiczne posunięcie mające na celu zapewnienie inżynierom większej elastyczności i otwartości w procesach projektowych. Poprzez lepszą integrację z systemami zewnętrznymi, inżynierowie mogą teraz jeszcze skuteczniej wykorzystywać dane projektowe, współpracować z innymi dyscyplinami oraz wydajniej realizować kompleksowe projekty inżynierskie.