Sklep
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
promotions
oprogramowanie
devices
training
solutions
references
events
trainers

Dynamo jako zwiększanie możliwości projektowania w technologii BIM

Bez względu na to, jak duży projekt realizujesz, zawsze będzie on oparty na wymaganiach stawianych przez inwestora, ograniczeniach nałożonych przez przepisy prawa oraz założeniach technologicznych. Dzięki programowaniu obiektowemu jesteś w stanie zautomatyzować czynności powtarzalne i czasochłonne, które zawsze ktoś z projektantów musiał wykonać zamiast wykonywać pracę projektową, a także tworzyć parametryczne geometrie oparte na różnych warunkach.

Tak właśnie działa Dynamo – zamienia odpersonalizowany język
programowania na projekty graficzne, bryły i obrazy, które odpowiadają
założeniom projektowym. To zaawansowane narzędzie pozwalające tworzyć
skomplikowane struktury w środowisku BIM (ang. Building Information
Modeling).

Kto skorzysta z programowania obiektowego?

Oprogramowanie BIM, definiowane jest jako interaktywny proces oparty na programowaniu obiektowym. Skorzystają z niego przede wszystkim branże:

Środowisko BIM pozwala nie tylko na graficzne przedstawienie procesów, ale także na wymianę informacji pomiędzy uczestnikami projektu. Dzięki temu już na samym początku inwestycji obejmującym kształtowanie się idei, zarówno inwestorzy, jak i inżynierowie dysponują potężnym narzędziem służącym do symulacji, analiz i zarządzania poszczególnymi parametrami inwestycji.

Generative Desing a Dynamo

Technologia Generative Desing pozwala na wygenerowanie wielu wariantów obiektu na podstawie zadanych warunków brzegowych. Dzięki temu nie musisz za każdym razem zmieniać ręcznie pojedynczych parametrów, aby zobaczyć nowy rezultat swojej pracy. To ogromna oszczędność czasu, oraz ułatwienie, które sprawia, że pracujesz szybciej i efektywniej. Oprogramowanie po wprowadzeniu warunków docelowych tworzy tylko takie warianty, które spełniają Twoje założenia. Dzięki współpracy Dynamo z Generative Desing, możesz za pomocą kilku prostych węzłów przenieść potęgę narzędzia do środowiska roboczego programu natywnego (np. Revit, AutoCAD czy Navisworks).

Zastanawiasz się, gdzie w Dynamo wykorzystasz możliwości Generative Design?
Dzięki tej technologii szybko i łatwo przetestujesz wiele rozwiązań, jak np.:

Na takie czynności poświęciłbyś wiele godzin pracy bez gwarancji, że znajdziesz rozwiązanie problemu. Łącząc Dynamo z Generative Design wykorzystujesz potęgę matematycznego tworzenia geometrii i zautomatyzowanych wyliczeń, które pozwolą uzyskać najkorzystniejszy wynik.

1. Jak działa moduł Dynamo?

Moduł Dynamo może działać w dwojaki sposób:

Dzięki wtyczce możesz pracować w trybie programowania wizualnego, łącząc wybrane elementy i tworząc niestandardowe algorytmy służące do obliczania danych lub przetwarzania geometrii. A to wszystko bez znajomości programowania i bez napisania ani jednej linijki kodu źródłowego.

Korzystając z Dynamo, masz dostęp do prężnie rozwijającej się społeczności. Na forum możesz przedyskutować wątpliwości i problemy, znaleźć gotowe odpowiedzi na pytania lub podzielić się swoimi osiągnięciami.

Szukasz konkretnych przykładów tego, co możesz wykonać dzięki modułowi Dynamo?
Oto jedynie kilka z nich:

To jeszcze nie wszystko. Dzięki Dynamo będziesz w stanie pozyskać
kompleksowe informacje o każdym elemencie swojego projektu. Nawet te dane,
z którymi nie potrafią sobie poradzić inne programy BIM.

2. Zacznij korzystać z Dynamo

W programie Dynamo interface użytkownika (UI) składa się z pięciu elementów, z których każdy spełnia inną funkcję. Największy spośród nich to obszar roboczy. To tutaj powstają graficzne wizualizacje tworzonych programów i wprowadzanych danych.

Kolejny element to menu. Podobnie, jak wszystkie programy tworzone dla środowiska Windows, także i tutaj znajdziesz rozwijane przyciski, które służą do zarządzania plikami, wykonywania na nich operacji oraz konfiguracji programu. Tuż obok menu ulokowane są paski narzędzi, czyli określone funkcje dostępne jednym kliknięciem myszy.

W UI zlokalizowana jest również biblioteka – zbiór wszystkich, wczytanych do programu węzłów – zarówno tych standardowych i niestandardowych oraz pakietów, pełniących rolę wtyczek w programie.

Ostatnim elementem jest pasek uruchamiania. Po naciśnięciu przycisku Dynamo testuje poprawność i uruchamia stworzony program. Wprowadzone dane trafiają do przewodów między węzłami, a Ty możesz obserwować wyniki graficzne operacji pojawiające się na ekranie.

dynamo

Węzły – układ krwionośny Dynamo

W środowisku Dynamo operujesz na węzłach. Są to obiekty tworzone w obszarze roboczym, które wykonują określone operacje, zdefiniowane przez program lub użytkownika. Może to być proste zadanie jak przechowywanie liczb lub wywoływanie funkcji, ale także stworzenie lub przetworzenie geometrii. Większość węzłów opisanych jest przez pięć parametrów, które możemy modyfikować według potrzeb. Węzły połączone są ze sobą przewodami łączącymi określone operacje i fragmenty kodu, pozwalając na tworzenie sieci zależności między elementami.

Węzły i przewody stanowią odwzorowanie tego, co programiści uzyskują
dzięki pisaniu kodu źródłowego. Z jedną różnicą: w Dynamo jest to znacznie
prostsze i bardziej czytelne.

3. Analizowane składniki

Aby tworzyć zaawansowane programy wizualne, musisz zrozumieć, jakiego rodzaju informacje przetwarza Dynamo. Zaliczymy do nich:

4. Praca nad geometrią

Geometria obliczeniowa to sposób, aby z danych stworzyć modele – zarówno te proste, jak i skomplikowane, a także sterowane. Dynamo to potrafi, ponieważ jak każdy język programowania posiada jądro geometryczne, które służy do projektowania modeli, automatyzacji projektowania i tworzenia iteracji. Na co pozwala geometria? Przede wszystkim na analizowanie kształtu i rozmiaru brył i figur, ale także ocenę ich wzajemnego położenia i parametrów.

Zobacz, jakie typy geometrii obsługuje Dynamo:

  • wektory – abstrakcyjnie rozumiany kierunek i wartość określające zmianę pozycji,
  • punkty – wartości określone przez współrzędne. W Dynamo punkt może występować na powierzchni euklidesowej (opisany przez współrzędne x, y, z), w układzie z parametrem krzywej (t) oraz w układzie z parametrami powierzchni (U, V),
  • krzywe – linie łączące wszystkie punkty występujące w obrębie danej funkcji. Mogą to być zarówno linie, polilinie i łuki, ale również okręgi, elipsy i wiele innych,
  • powierzchnie – kształty matematyczne, zdefiniowane przez funkcje i parametry. Dynamo radzi sobie zarówno z klasycznymi powierzchniami, polipowierzchniami jak i powierzchniami NURBS,
  • bryły – pracując na bryłach, masz możliwość operowania na bardziej zaawansowanych własnościach jak powierzchnie, krawędzie, wierzchołki oraz wykonywania bardziej skomplikowanych operacji logicznych (np. przecięcie, podzielenie, usunięcie, połaczenie, fazowanie, zaokrąglenie),
  • siatki – powszechnie stosowane odwzorowanie modeli 3D przy pomocy trójkątów i czworokątów. Program Dynamo można rozszerzyć o dodatek Mesh Toolkit, pozwalający na importowanie siatek z zewnętrznych plików. Korzystając z Dynamo, masz dostęp zarówno do siatki standardowej, jak i siatki NURBS, którą możesz parametryzować według potrzeb, zmieniając wartości kierunków U i V.

 

To jeszcze nie wszystko! Oprócz wspomnianego już Mesh Toolkit Dynamo
pozwala na importowanie geometrii z pliku DWG. Możesz samodzielnie
wybrać, które elementy struktury pliku i warstwy modelu mają zostać
przeniesione do środowiska Dynamo. Nie musisz importować całego pliku,
jeżeli wystarczą Ci same powierzchnie lub krzywe.

 

 

 

 

dynamo

5. Projektowanie z użyciem list

Korzystając ze środowiska Dynamo, możesz organizować dane w tzw. listy. Są to odpowiedniki folderów w systemie operacyjnym i zawierają dane (elementy) pogrupowane parametrycznie. Projektowanie z wykorzystaniem list pozwala na wykonywanie operacji na pogrupowanych danych jak np. ich wymieszanie, sortowanie według określonego kryterium, podzielenie i rozdzielenie na części lub wybór określonego elementu. Każdą operację wykonujesz za pomocą specjalnie zdefiniowanych węzłów.

Dodatkowo listy mogą być zamknięte w sobie nawzajem. Określa się je mianem n-list. To zaawansowane operacje, które pozwalają na odwzorowanie list, pracę na listach dwuwymiarowych i trójwymiarowych oraz tworzenie odwzorowań i kombinacji.

6. Jaki język programowania obsługuje Dynamo?

Dodatek Dynamo obsługuje język programowania Design Script działający w oparciu o tzw. bloki kodu, pozwalające przełożyć język programowania na efekt widoczny na ekranie. To interface tekstowy połączony z odwzorowaniem graficznym, w którym możesz dowolnie modyfikować typ i sposób wprowadzania danych wejściowych.

Design Script oferuje przede wszystkim prostą składnię, czytelność i zwięzłość, a także informację zwrotną w stosunku do małych fragmentów kodu. Ile razy zdarzyło Ci się, że dopiero po napisaniu całej aplikacji środowisko zgłaszało błędy? Programowanie wcale nie musi tak wyglądać! Bloki kodu zapewniają niepowtarzalną możliwość płynnego przejścia od języka programowania do węzłów danych, a nawet tworzenie własnych przejść pomiędzy węzłami. Język Design Script pozwala również na tworzenie geometrii.

Dzięki specjalnym funkcjom, zwanym konstruktorami, możesz tworzyć złożone bryły geometryczne oraz krzywe o dowolnych kształtach.

Dynamo umożliwia tworzenie węzłów z wykorzystaniem języka
programowania Python. Wyróżnia go prosta składnia oraz bogate możliwości
techniczne, m.in. wiele dostępnych metod pisania instrukcji warunkowych
i zapętlania. Dzięki korzystaniu z języka Python możesz kilkoma linijkami kody
zastąpić wiele skomplikowanych węzłów.

Jak wygląda składnia języka Design Script?

Design Script opiera się na składni bez spacji w notacji kropkowej. Oznacza to, że łatwo odróżnisz poszczególne elementy od wywoływanych metod lub wywołasz węzeł. Co więcej, bloki kodu oferują kilka metod o krótkiej składni, ułatwiających zarządzanie danymi.

W blokach kodu możesz także tworzyć funkcje i wywołać je w dowolnym miejscu. Taki „blok nadrzędny” nie potrzebuje przewodów i może być umieszczony w dowolnym miejscu na wykresie obszaru roboczego.

7. Dlaczego warto wybrać właśnie Dynamo?

Zajmujesz się na co dzień projektowaniem instalacji, budynków lub optymalizujesz przepływ procesów w dużej firmie? Zapewne zastanawiasz się, czy środowisko Dynamo jest dla Ciebie i dlaczego miałbyś postawić właśnie na nie? Przedstawiamy Ci kilka powodów:

Pewnie się zastanawiasz, czy aby na pewno nie musisz być programistą, aby zrozumieć i wykorzystać wszystkie, niezbędne funkcje? Czytelny, graficzny interface programowania oparty o węzły i przewody pozwala automatyzować najtrudniejsze zadania. Przemyślany system programowania obiektowego ułatwia pełną parametryzację wszystkich danych.

Dzięki Dynamo nie tylko rozwiążesz problemy projektowe, ale również przeanalizujesz dokumentację, skoordynujesz procesy przepływu danych, przeprowadzisz symulację i analizę projektów budowlanych i instalacyjnych.

Zobacz video

Zobacz pozostałe video o Dynamo na naszym kanale Youtube >>

youtube matsharezone