Sklep
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
promotions
oprogramowanie
devices
training
solutions
references
events
trainers

Weź udział w bezpłatnych webinariach AEC i MFG

Webinaria z tematyki Dynamo for Revit, MagiCAD, Fusion 360 i inne.

Zobacz szczegóły

Kraków, 1 lipca 2021 r.

Zawiadomienie o przekształceniu (o zmianie formy prawnej)

spółki pod firmą MAT Usługi Informatyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

w spółkę pod firmą MAT CAD-IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu spółki pod firmą MAT CAD-IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej MAT Usługi Informatyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) z siedzibą w Krakowie, adresem: ul. Rzemieślnicza nr 1, lok. 607, 608, 30-363 Kraków, wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000904928 (dokumentacja spółki przechowywana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6761013404, REGON: 350667888) (dalej też jako „Spółka”), informuję iż:

  • w dniu 1 lipca 2021 r. (dzień przekształcenia), mocą postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nastąpiło przekształcenie spółki pod firmą MAT Usługi Informatyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Krakowie, adresem: Rzemieślnicza nr 1, lok. 607, 608, 30-363 Kraków, wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536979 (dokumentacja spółki przechowywana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6761013404, REGON: 350667888), w spółkę pod firmą MAT CAD-IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, adresem: ul. Rzemieślnicza nr 1, lok. 607, 608, 30-363 Kraków, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000904928 (dokumentacja spółki przechowywana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6761013404, REGON: 350667888);
  • Zgodnie z przepisem art. 553 § 1 KSH (wyrażającym tak zwaną „zasadę kontynuacji”) Spółce (jako spółce przekształconej) przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (spółki MAT Usługi Informatyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa). Tak więc treść stosunków cywilnoprawnych spółki przekształcanej nie ulega zmianie (nie jest zatem w szczególności konieczne zawieranie żadnych aneksów do umów zawartych w przeszłości przez spółkę MAT Usługi Informatyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – umowy te pozostają ważne),
  • NIP i REGON pozostają bez zmian (zmianie ulega jedynie numer KRS),
  • adres spółki pozostaje bez zmian,
  • numer rachunku bankowego pozostaje bez zmian,
  • spółka przekształcona działa pod firmą: MAT CAD-IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przy czym przez okres jednego roku od dnia przekształcenia firma spółki będzie dodatkowo zawierała w nawiasie dawną firmę (firmę spółki przekształcanej) obok nowej firmy, z dodatkiem wyrazu “dawniej”;
  • Spółka jest reprezentowana przez Zarząd. Członkami zarządu są: Marcin Tarczyński, Piotr Łabuda i Tomasz Musialik, przy czym każdy z członków Zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki.

Aktualne dane Spółki są następujące:

MAT CAD-IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, (dawniej MAT Usługi Informatyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa)

adres:  ul. Rzemieślnicza nr 1, lok. 607, 608, 30-363 Kraków,

KRS: 0000904928,

NIP: 6761013404,

REGON: 350667888

Rachunek bankowy:  Bank: Millennium Bank SA 80 1160 2202 0000 0001 9856 8452

 

Załącznikiem do niniejszego pisma jest wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego obrazujący i potwierdzający dokonanie przekształcenia.

 

Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach.

 

Piotr Łabuda
Członek Zarządu

 

Załącznik – wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego obrazujący i potwierdzający dokonanie przekształcenia.