Sklep
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
promotions
oprogramowanie
devices
training
solutions
references
events
trainers

cyfrowy bliźniak

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu projektuje, buduje i zarządza obiektem przy użyciu technologii BIM

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to jedna z najlepszych specjalistycznych uczelni w kraju. Prowadzi kształcenie i badania w dziedzinie nauk rolniczych, ścisłych, przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych. Od kilku lat uczelnia notowana jest w międzynarodowym Rankingu Szanghajskim w kategorii najlepszych uczelni świata.

UPWr w latach 2020- 2022 realizował projekt budowy obiektu laboratoryjnego Centrum Biologii oraz Innowacyjnych Technologii Produkcji Żywności. Całość inwestycji była realizowana przy użyciu technologii BIM.

Inwestor przeszedł pełną ścieżkę realizacyjną projektu. Począwszy od pomysłu i przygotowania inwestycji, poprzez opracowanie wstępnej koncepcji architektonicznej, stworzenie programu funkcjonalno-użytkowego zawierającego wymogi informacyjne zamawiającego dla standardów wykonania modelu BIM, aż po nadzór nad realizacją i budowa w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Cele projektu i wyzwania

Celem projektu była realizacja inwestycji obejmującej zaprojektowanie, nadzór nad budową oraz efektywne zarządzanie powstałym obiektem laboratoryjnym przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii BIM.
Sporym wyzwaniem była realizacja całej inwestycji zgodnie z  zakładanym harmonogramem, jakością jak i budżetem.

W projekt zaangażowanych zostało kilka zespołów inżynierskich wspólnie pracujących przy użyciu technologii BIM 7D, której znaczenie okazało się kluczowe dla finalnego efektu przedsięwzięcia.
BIM 7D to skrót od Building Information Modeling w wymiarze 7D, co oznacza, że jest to model informacji o budynku, który zawiera nie tylko informacje o samym budynku (takie jak jego kształt, rozmiary i materiały), ale także informacje o jego eksploatacji i konserwacji. W skład BIM 7D wchodzą więc informacje o kosztach eksploatacji i utrzymania budynku, a także o sposobie jego użytkowania i potrzebie wymiany poszczególnych elementów.

Zastosowane rozwiązania Autodesk

Podczas pracy nad inwestycją zostały zaimplementowane rozwiązania Autodesk: BIM 360 Docs, Revit, BIM Collaboration oraz Design Collaboration.

Przed rozpoczęciem pracy projektanci nie mieli doświadczenia w pracy z tymi rozwiązaniami, dlatego eksperci MAT zostali zaangażowani do przeprowadzenia szkoleń wśród zespołów inżynierów oraz wdrożenia oprogramowania.

cyfrowy bliźniak

cyfrowy bliźniak

 

 

 

W początkowej fazie projektowej stworzony model posłużył do przeprowadzenia analizy energochłonności, energooszczędności, nasłonecznienia, ułożenia harmonogramu inwestycji, a także do projektowania celem zobrazowania naukowcom, przyszłym użytkownikom, w sumie 14 laboratoriów, co pomogło szczególnie na etapie tworzenia technologii.

Projekt był realizowany na platformie BIM 360 Docs i to przez nią odbywała się całościowa wymiana informacji dotycząca projektu, wgrywano aktualizacje, przesyłano dokumentację np. projekt budowlany złożony do urzędu oraz dokumentację płaską.

Podczas etapu nadzoru nad realizacją inwestycji bardzo istotnym elementem były wnioski o zatwierdzenie materiałów. Udało się wykorzystać zebrane na platformie do zarządzania inwestycjami zamawiającego – zatwierdzone wnioski i karty materiałowe – i zaimplementować je wprost do modelu i platformy BIM.

W czasie realizacji dostęp do platformy był zapewniony przez wykonawcę, a po zakończeniu realizacji dokonano transferu powykonawczego wraz z pełną dokumentacją do zakupionej przez UPWR platformy BIM Collaboration Pro gdyż jest ona najlepiej przystosowana do zarządzania obiektem.

Po zakończeniu etapu projektowania oraz budowy model powykonawczy przeszedł w model zarządczy i rozpoczął się nowy rozdział. Obiekt laboratoryjny został wyposażony w system automatyki budynkowej, tak zwany BMS, służący do kontroli dostępu, sygnalizowania awarii urządzeń, m.in. stopnia zużycia mediów. W przyszłości planowane jest zaimplementowanie systemu BMS do modelu BIM, celem wykorzystania w pełni możliwości obu technologii oraz wszystkich zawartych w modelu informacji.

Wynik biznesowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Dzięki licznym przeprowadzonym szkoleniom oraz zastosowaniu technologii BIM Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu z sukcesem przeszedł wszystkie etapy realizacji inwestycji obejmujące projektowanie oraz nadzór nad budową.

Oprócz zmniejszenia kosztów projektowych praca w BIM umożliwiła sprawną i efektywną komunikację oraz wymianę danych pomiędzy zespołami projektowymi. W dobie pandemii bardzo szybko została opracowana technika współpracy nie tylko w BIM, ale również współpracy online – była to rewolucja w życiu projektu, udało się wspólnie go zrealizować w zakładanym terminie, jakości i harmonogramie pomimo wyzwań w postaci pandemii oraz sytuacji geopolitycznej.

Dzięki wykorzystaniu projektu 7D UPWr zyskał możliwość efektywnego zarządzania istniejącym obiektem, w tym planowanie wykorzystania projektu w przyszłości w tzw. cyklu życia obiektu. W wypadku jakiejkolwiek awarii, zmiany elementu, czy choćby wymiany filtra istnieje dostęp do pełnej informacji jaka została przygotowana na etapie wykonania obiektu.

Technologia BIM pozwoliła zmniejszyć ilość wykrywanych kolizji, a także dała możliwość dalszego zarządzania obiektem w przyszłości.

cyfrowy bliźniak

Podsumowanie wdrożenia

Projekt okazał się unikalny, ze względu na wysoki stopień skomplikowania jakim charakteryzuje się obiekt laboratoryjny, a wszystkim jego uczestnikom pozwolił na rozwój.

Jak powiedziała Inżynier kontraktu mgr inż. arch. Anna Wawrzyniak-Olszak:

Kluczem do sukcesu projektu była chęć do współpracy, otwartość umysłu, wciąż poszerzana wiedza oraz zdobywane doświadczenie przy wykorzystaniu technologii BIM.”

Firma MAT odpowiadała za cały proces projektowania oraz zapewniała BIM Management

    Chcesz więcej dowiedzieć się o tym projekcie?

    Wypełnij formularz, a nasz eskpert ds. BIM skontaktuje się z Tobą.