Sklep
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
promotions
oprogramowanie
devices
training
solutions
references
events
trainers

Inventor BIM – Współpraca międzybranżowa

Czy da się wykorzystać modele utworzone w Autodesk Inventor w procesie BIM?

Na tak postawione pytanie istnieje wyłącznie jedna odpowiedź – TAK.

Czym jest BIM?
Architekt, konstruktor i instalator projektują budynek i każdy z nich jest odpowiedzialny za swoją część, jednocześnie cały zespół odpowiada za koordynację tworzonego budynku. BIM – Building Information Model jest technologią, która nie jest związana z producentem oprogramowania CAD. Technologia ta staje się standardem tworzenia projektów budowlanych i dlatego wprowadzana, jako standard w różnych krajach nie jest związana z żadnym producentem tak, by zachować zasady konkurencyjności. Zespoły projektowe: architekci, konstruktorzy i instalatorzy modelują cyfrowy budynek.

Wymiana BIM publikuje dane projektowe plików części IPT:

Publikowanie projektów w formacie IFC dla branży budowlanej.

Format pliku Industry Foundation Classes (IFC) zapewnia otwarty standard wymiany informacji o modelu między sektorami produkcji, architektury, inżynierii i budownictwa. W środowisku Autodesk Inventor oprócz możliwości zapisu do formatu rodziny Revit wprowadzono również format IFC jako opcję eksportowania, ułatwiając realizację projektów mechanicznych 3D w przypadku budynków i konstrukcji.

Cały proces publikacji do BIM sprowadza się praktycznie do kilku przysłowiowych kliknięć.

Na początku należy jednak uprościć model czyli wyeliminować ze złączenia zbędne komponenty dostępnymi narzędziami zawartymi w środowisku modelowania. Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie ewentualnych złącz, które określą sposób i miejsce łączenia elementów. Złącza posłużą w takich aplikacjach jak Revit (dawniej Revit MEP) do definiowania skojarzeń między elementami wyposażenia takimi jak wymiennik ciepła, a systemami budynku takimi jak HVAC. W przypadku każdego z pięciu typów złączy (kablowe, przewodu, kanału, elektryczne i rurowe) dostępne są polecenia pozwalające na ich tworzenie, edytowanie i usuwanie. Wyeksportowany plik zawiera geometrię, widoki 2D, złącza, parametry i inne niezbędne właściwości.