Sklep
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
promotions
oprogramowanie
devices
training
solutions
references
events
trainers

BIM dla instalatorów

Projektowanie parametryczne, dużo się o nim mówi. Komu jest potrzebne i dlaczego? Czy Modelowanie Informacji o Budynku BIM może być przydatne na każdym poziomie realizowania inwestycji – pytamy Wojciecha Jędrzejczaka, dyrektora zarządzającego Autodesk w Polsce.

Kilka lat temu, gdy pojawiły się narzędzia Modelowania Informacji o Budynku (ang. Building Information Modeling), BIM, takie jak platforma Autodesk Revit – ich zastosowanie było dla większości projektantów rewolucją. Wymagało przestawienia się z tworzenia w dwóch wymiarach do projektowania budynku w 3D. Jak każda zmiana, tak i ta wymagała trochę czasu by projektujący oswoił się ze specyfiką nowego podejścia i wykorzystał tkwiący w nim potencjał. Ale korzyści jakie daje BIM są wprost nieocenione – znacząco podnosi bowiem efektywność projektowania i realizacji inwestycji, pomaga sprostać wymaganiom rynku, ograniczając przy tym koszty i czas. Jego zalety zaczynają dostrzegać zarówno pracownie wielobranżowe, jak i mniejsze, specjalistyczne. Revit jest bowiem narzędziem uniwersalnym, sprawdzającym się w każdych warunkach i w każdym projekcie bez względu na jego specyfikę i zakres.

Efektywność projektowania – dlaczego jest tak ważna i co na nią wpływa?

– Praca, w oparciu o dane zintegrowane, w obrębie jednego modelu cyfrowego, przynosi korzyści na każdym etapie procesu tworzenia budynku. Pozwala na integrację wszystkich systemów obiektu oraz weryfikację i wyeliminowanie konfliktów, które mogłyby spowodować znaczne przestoje na budowie. Umożliwia analizę zachowania budynku w warunkach rzeczywistych już na etapie projektowania, a w kolejnych etapach – włączenie integracji harmonogramów i modelowanie kosztów. W obrębie jednego modelu trójwymiarowego architekci oraz inni członkowie zespołu projektowego mogą jednocześnie umieszczać informacje, które będą potem udostępniane inwestorom i wykonawcom. Tworzy to ramy rozwoju dla zintegrowanego środowiska projektowego.

<- Przekrój przez budynek, widoczne systemy MEP, materiał graficzny dzięki uprzejmości TME, Inc and Corgon Associetes Fot.: TME

Czy zintegrowane projektowanie jest popularne?

Zarówno projektowanie, jak i budowanie obiektów jest dzisiaj zespołowe. BIM oznacza przekształcanie sposobu pracy zespołów projektowych w nastawione jeszcze bardziej na współpracę grono inżynierów i specjalistów różnych dziedzin. Raport McGraw Hill Construction, opublikowany w Stanach Zjednoczonych, wskazuje na to, że wykorzystanie BIM w projektach budowlanych gwałtownie rośnie – 62% badanych użytkowników odpowiada, że będzie używać BIM w ponad 30% projektów. 82% ankietowanych, zaawansowanych użytkowników BIM, uważa, że BIM ma bardzo pozytywny wpływ na ich produktywność. Znamienny jest fakt, że im użytkownik dłużej korzysta z oprogramowania do modelowania w 3D, tym bardziej narzędzie zyskuje w jego oczach. Co więcej – zaczyna dostrzegać nowe możliwości. Charakterystyczne jest, że wraz ze wzrostem doświadczenia rośnie ocena korzyści.

A jakie konkretne korzyści daje użycie narzędzi do modelowania w 3D?

– Są to w pierwszej kolejności: lepsza komunikacja w zespole dzięki wizualizacji pozwalającej lepiej zauważyć szczegóły projektowanego obiektu, wykorzystanie BIM przy pracach budowlanych do łatwiejszego odczytania planów projektowych i wreszcie – więcej czasu na to co najważniejsze czyli projektowanie. Bo BIM to także mniej wysiłku koniecznego na sporządzanie dokumentacji.

BIM ułatwia także projektowanie budynków zrównoważonych, cechujących się wyższą efektywnością energetyczną, lepszym wykorzystaniem światła naturalnego w miejsce sztucznego oświetlenia oraz zoptymalizowanym użyciem materiałów. To bardzo istotna cecha rozwiązań dedykowanych BIM, bo aż 77% ankietowanych przyznało, że brało udział w projektach zawierających elementy „green” w swoich założeniach. Również w Polsce powstaje coraz więcej zrównoważonych budynków, które uzyskują certyfikaty LEED, BREAM, DGNB, czyli podlegają wielokryterialnej ocenie pod kątem efektywności energetycznej i środowiskowej. Parametryczny model budynku, którego stworzenie umożliwia Platforma Revit znacznie to ułatwia.

Parametryczny charakter rozwiązań Autodesk – co to znaczy?

Projekt parametryczny, to „bazodanowy” zapis wzajemnie połączonych ze sobą obiektów w projekcie, dostępny z równych poziomów – to zapis, w którym każda zmiana odzwierciedla się w całej strukturze. Przy czym ”bazodanowy” oznacza, że jest to pełny zapis relacji pomiędzy poszczególnymi obiektami projektu, a nie tylko dane o ich geometrii i wyglądzie. BIM znacznie upraszcza sam proces projektowy poprzez możliwość testowania w świecie wirtualnym wielu wariantów i schematów, w celu wybrania optymalnego wariantu, także pod względem środowiskowym. Modelowanie i symulacja rzeczywistości w świecie cyfrowym daje nieskończone możliwości analityczne, co ma ogromny wpływ na zrozumienie i popularyzację rozwiązań przyjaznych środowisku.

Wirtualne modelowanie procesów zachodzących w świecie rzeczywistym – na ile jest dokładne? Czy można ufać mu w 100%? Jakie narzędzia informatyczne ułatwiają projektowanie urbanistyczne i infrastrukturalne?

Stare metody projektowania są dzisiaj dalece niewystarczające, zwłaszcza przy dużych i skomplikowanych technicznie projektach, a także w projektowaniu infrastruktury i urbanistyki. Wspomina o tym autor artykułu „Budynek a infrastruktura. Nowe wyzwanie dla projektantów XXI wieku”, który przeczytałem z zainteresowaniem. Takie procesy jak migracje ludności, prognozowany rozwój komunikacji czy problemy modelowania zabezpieczeń powodziowych, wymagają nowoczesnych metod symulowania skomplikowanych procesów zachodzących w rzeczywistości. Platforma Revit jak i AutoCAD Civil 3Dodpowiadają na to zapotrzebowanie. Projektowanie infrastruktury, dróg, miejskich sieci wodno-kanalizacyjnych czy energetycznych, robót ziemnych, melioracyjnych, symulacja powodzi i modelowanie obszarów zalewowych to tylko niektóre obszary zastosowania tego narzędzia. W połączeniu z Autodesk Revit MEP służącym do projektowania instalacji wewnętrznych, Autodesk Navisworks – oprogramowaniem do zarządzania procesem inwestycyjnym oraz z licznymi już specjalistycznymi aplikacjami otrzymujemy bardzo nowoczesne, sprawne i efektywne narzędzie projektowania inżynierskiego. W sferze dużych projektów jest ono powszechnie już stosowane. Czas, by platforma Revit była dostępna także dla małych firm wykonawczych i projektowych.

Dlaczego BIM powinien być dostrzeżony także przez instalatorów i wykonawców? Jakie będą mieli z tego korzyści?

Korzyści, jakie dzięki BIM mogą czerpać inżynierowie instalacji wewnętrznych (wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, mechanicznych) są w pełni uzasadnione. Stopień odwzorowania rzeczywistości w projekcie wykonanym z użyciem platformy Revit jest bardzo wysoki, co więcej, umożliwia nanoszenie zmian i doprecyzowanie szczegółów na każdym etapie inwestycji poprzez łatwą komunikację z architektem, konstruktorem i wykonawcą. Praca na jednym modelu umożliwia korzystanie w każdym momencie z całej wiedzy zawartej w projekcie (dostępnej nawet podwykonawcom poszczególnych instalacji). Dlatego uniknięcie kolizji instalacji jest dużo łatwiejsze niż przy tradycyjnym sposobie projektowania. Ale są także i inne korzyści. Dla instalatorów i wykonawców najważniejsze to:

Źródło: muratorplus.pl