Sklep
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
promotions
oprogramowanie
devices
training
solutions
references
events
trainers

Technologia BIM

BIM, czyli Building Information Model, to technologia umożliwiająca projektowanie obiektów budowlanych. Oznacza modelowanie informacji na temat procesu inwestycyjnego.

Architekt, konstruktor oraz instalator projektują budynek i każdy z nich jest odpowiedzialny za swoją część, a jednocześnie jako cały zespół odpowiadają za koordynację budynku. BIM to standard tworzenia projektów budowlanych, którego zachowanie umożliwia oszacowanie i ocenę opłacalności inwestycji zanim ona jeszcze powstanie.

BIM to skuteczne zarządzanie inwestycją. A skuteczne zarządzanie inwestycją to oszczędność czasu i środków. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI BIM MANAGERAMI

Jako jedni z pierwszych w Polsce zyskaliśmy status ekspertów BIM. Prowadzimy szkolenia, doradzamy, wdrażamy. W roli BIM managerów uczestniczymy w wielu dużych procesach inwestycyjnych.

Zakres naszych usług obejmuje:

FORMAT IFC

Dla potrzeb technologii BIM opracowany został specjalny format wymiany danych IFC Industry Foundation Classes, który przenosi cyfrowe informacje o obiekcie pomiędzy systemami CAD. W założeniach praca ma wyglądać tak, że architekci opracowują cyfrowy model 3D i poprzez export w formacie IFC przekazują go konstruktorom i instalatorom. Równocześnie sami podczytują pliki konstruktorów i instalatorów do swojego projektu, dzięki czemu mogą koordynować projekt. Takie założenia pozwalają każdemu zespołowi na używanie niezależnego oprogramowania. Ważne jest by wymienić się danymi.

WYMIANA DANYCH PROJEKTOWYCH

Od wieków każdy projekt budowlany powstawał w ten sam sposób. Architekt, konstruktor i instalator wymieniali się danymi w trakcie projektowania. Najpierw był to papirus, potem kalka, a następnie plik DWG. Architekt budował koncepcję budynku, potem przygotowywał rzuty 2D poszczególnych elewacji i przekazywał je konstruktorowi, instalatorowi. W oparciu o te podkłady konstruktor opracowywał model analityczny do obliczeń wytrzymałościowych obiektu, a instalator projektował trasy kanałów rur i kabli. Zatem zarówno dawniej, jak i dziś chodzi o wymianę danych projektowych.

Różnica polega na tym, że w chwili obecnej technologia BIM pozwala na wymianę informacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w projekcie na każdym jego etapie. Gdy pracujemy na podkładach 2D to znaczy, że pracujemy na dokumentacji 2D, która powstaje na samym końcu projektu. Jeżeli okaże się, że ze względów konstrukcyjnych lub instalacyjnych trzeba będzie zmodyfikować rzuty architektoniczne to jest to pracochłonne i kosztowne, ponieważ modyfikujemy już prawie gotowy projekt.

PLANUJ

Planuj pewniej, oceniając istniejące uwarunkowania i komunikując potencjalny wpływ projektów na otoczenie.

BUDUJ

Buduj zaprojektowane obiekty w sposób niezawodny, identyfikując kosztowne sprzeczności w projekcie i harmonogramach przed przystąpieniem do budowy.

PROJEKTUJ

Projektuj i twórz dokumentację bardziej produktywnie przy pomocy rozwiązań opartych o inteligentny model, które usprawniają wykonywanie czasochłonnych zadań projektowych.

ZARZĄDZAJ

Zarządzaj informacjami o infrastrukturze w sposób godny zaufania przy pomocy inteligentnych modeli branżowych, które pomagają przestrzegać standardów jakości danych i ułatwiają podejmowanie przyszłych decyzji.

CYFROWY MODEL 3D

technologii BIM chodzi o pracę na cyfrowym modelu 3D. Architekt modeluje obiekt 3D i przekazuje go konstruktorowi oraz instalatorowi. Wymiana ta przebiega na wcześniejszym etapie pracy, zanim powstaną rzuty elewacji. Zmiany, które zostaną wygenerowane, pojawią się na wczesnym etapie, przez co będą mniej kosztowne. Jeżeli architekt będzie pracował na oprogramowaniu ArchiCAD będzie mógł przekazać projekt konstruktorowi w formacie IFC, a ten w oparciu o Teklę opracuje dokumentację techniczną. Instalator w oparciu o format IFC będzie z kolei mógł w oprogramowaniu Ventpack opracować model instalacji. Wszyscy będą mogli wyeksportować swoją pracę w formacie IFC i ją skoordynować. Oczywiście w oparciu o opracowane modele będzie można wyeliminować kolizje.

PROJEKT BĘDZIE ZREALIZOWANY W TECHNOLOGII BIM, ALE CZY JEST TO OPTYMALNE ROZWIĄZANIE?

Obecnie oprogramowanie CAD pozwala na pracę współbieżną zespołu projektowego. Architekci, którzy używają na przykład REVIT, ArchiCAD, czy AECOsim mogą pracować współbieżnie na plikach centralnych. Zespół zakłada plik centralny, w którym znajduje się model 3D budynku, a poszczególni projektanci publikują w nim naniesione elementy, widząc jednocześnie modyfikacje dokonane przez kolegów. Taka praca eliminuje problem kolizji.Niestety w tym momencie trzeba przekazać projekt branżystom. Idealnym rozwiązaniem byłoby móc w taką pracę włączyć także i ich, aby mogli współbieżnie pracować z architektami. 

DLACZEGO REVIT?

Takie możliwości daje rozwiązanie REVIT.

Innowacyjność tego rozwiązania polega na tym, że oprogramowanie REVIT zawiera w jednym pakiecie funkcjonalność pakietów:

 • REVIT Architecture
 • REVIT Structure
 • REVIT MEP.

Na jednym centralnym pliku, w jednym formacie zapisu, od momentu koncepcji przez proces modelowania, analiz i opracowania dokumentacji 2D, wszystkie zespoły mogą pracować wspólnie. Innowacyjność na skalę światową rozwiązania Autodesk polega na tym, że na każdym etapie projektu wszyscy użytkownicy pracują współbieżnie. Jeżeli znajdują się w jednej lokalizacji, to realizują ten proces w oparciu o sieć LAN, jeżeli natomiast biura są rozproszone po świecie, to realizacją ten projekt w oparciu o technologię Revit Server.

Siłą tego rozwiązania jest to, że praca nie jest dublowana. W jednym fizycznym pliku architekt, konstruktor i instalator modelują elementy budynku. Konstruktor nanosi ściany nośne budując jednocześnie model analityczny, architekt zajmuje się kształtem bryły i wyglądem, obrysowuje ściany konstruktora okładzinami. Instalator w oparciu o bryłę budynku, projektuje zapotrzebowanie na ciepło i chłód, definiuje typ instalacji, a co za tym idzie przebieg szachtów, pionów, czy wielkość przestrzeni nadsufitowej.

SZUKANIE KOLIZJI?

Kolizji nie ma przecież cały czas widzimy pracę innych. W klasycznej metodzie to architekt musiał założyć położenie ścian nośnych szachtów, a branżyścimieli je zweryfikować. Dzisiaj każdy specjalista zajmuje się swoją specjalnością.

BUJANIE W CHMURACH

Dodatkowo cały proces w przypadku Autodesk obudowany jest usługami chmury, pozwalającymi na dodatkowe analizy np. określeniem wpływu obiektu na środowisko, czy analizą oświetlenia. Autodesk 360 pozwala na włączenie w proces projektowy inwestora i wykonawcę rozszerzając tym samym funkcjonalność technologii BIM. Oczywiście nadal jest możliwa wymiana informacji dzięki eksportowi i importowi w formacie IFC.

Na rynku jest wiele pakietów zgodnych z BIM, nie wszystkie są tak samo wydajne. Na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń, jako dostawcy i integratora systemów BIM, wymiana oprogramowania na zgodne z BIM nie jest równoznaczna projektowaniu z użyciem tej filozofii.

Wymiana AutoCAD na REVIT to nie BIM, to tylko wymiana systemu CAD. BIM to filozofia pracy i wymiany informacji.

DEDYKOWANY PAKIET DO PROJEKTOWANIA W TECHNOLOGII BIM

aec collaboration

  Wyślij zapytanie

  Masz pytania odnośnie oprogramowania?
  Nasi konsultanci chętnie na nie odpowiedzą.
  Skorzystaj z poniższego formularza i wyślij do nas niezobowiązującą wiadomość

  Administratorem Państwa danych osobowych jest MAT Usługi Informatyczne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji wydarzenia, w szczególności w celu dokonania zapisu, przesyłania powiadomień dotyczących wydarzenia oraz weryfikacji obecności na samym wydarzeniu, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, również w celu przesyłania tych informacji. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj