Sklep
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
promotions
oprogramowanie
devices
training
solutions
references
events
trainers

Revit 2022

Najnowsza wersja programu Autodesk® Revit® zawiera usprawnienia i nowe funkcje, pozwalające na łatwiejszą wymianę danych pomiędzy programami takimi jak Inventor czy FormIt, dołożono możliwość eksportu formatu PDF bez zewnętrznego kreatora, usprawniono działania filtrów a także więcej funkcji sortowania i filtrowania parametrów i wiele innych usprawnień sugerowanych przez użytkowników.

Współdzielenie widoków 2D

Udostępniaj dowolne widoki 2D i arkusze projektów Revit.

3D Sketch and ‘Send to Revit’ with FormIt

Przenoś element prosto z środowiska Revita do Formita a następnie z powrotem do Revita, wszystko za pomocą jednego kliknięcia.

Powiązanie połączeń stalowych z rozmiarami profili

Umieść połączenia stalowe, korzystając z predefiniowanych zakresów zastosowania.

Automatyczne cieniowanie w zestawieniu paneli dwukolumnowych

Upraszcza konfigurację projektów elektrycznych i zarządzanie nimi.

Ulepszenie Elementów Produkcyjnych

Narzędzie Elementów produkcyjnych jest bardziej elastyczne, umożliwiając mapowanie rozwiązań podczas konwersji części.

Edytuj profil dla pochyłych ścian

Zmodyfikuj obwiednie szkicu pochyłych ścian.

Włącz zestawienia zadań

Filtruj według zadań i aktualizuj bezpośrednio w ramach zestawień

Ulepszone RPC w realistycznych widokach

Twórz lepsze renderingi dzięki nowym ulepszeniom RCP, w tym materiałom fizycznym, oświetleniu i nie tylko.

Ulepszenia Generative Design

Podejmuj świadome decyzje projektowe szybciej dzięki Generative Design.

Siatki w widokach 3D

Pracuj z siatkami w widokach 3D i zmniejsz ilość dodatkowych widoków.

Importuj FormIt jako format CAD

Importuj modele FormIt do Revit szybciej, zachowując materiały, warstwy, grupy i poziomy.

Ulepszony domyślny schemat wypełnienia kolorem

Lepszy domyślny schemat wypełnienia kolorem z jaśniejszymi pastelowymi kolorami.

Ulepszony interfejs identyfikacji parametrów

Łatwo filtruj i identyfikuj typy i cechy parametrów używanych w projektach.

Podczytuj pliki Rhinoceros (3DM)

Podczytuj pliki 3DM do Revit i przechwyć pracę rozpoczętą w Rhino.

Ponowne użycie podczytanych tagów

Zwiększona produktywność procesów roboczych przez TAGi podłączonego modelu.

Wczytaj rodzinę Autodesk

Szybciej znajduj odpowiednie rodziny.

Modeluj zbrojenie przy użyciu rzeczywistej średnicy pręta

Modeluj zbrojenie przy użyciu rzeczywistej średnicy pręta, aby uniknąć kolizji w elementach betonowych zawierających wiele prętów o dużej średnicy.

Przenieś zbrojenie w zestawie

Przesuwaj albo usuwaj indywidualnie pręty w zestawie albo powierzchnie lub ścieżki zbrojenia zachowując systemowe zachowanie zestawu

Znacznik wielu kategorii dla wszystkich oznaczalnych kategorii

Utwórz adnotacje z wielokategoriową dla wszystkich kategorii, które można oznaczyć w programie Revit.

Wskazanie wielu wartości

Szybko identyfikuj zmieniające się wartości parametrów.

Natywny 2D PDF Export

Natywny eksporter Revit PDF poprawia wydajność dokumentacji.

Nowe kategorie rodzin wyposażenia i elementów budynków

Nowe kategorie rodzin obsługują dodatkowe wyposażenie MEP i elementy budowlane.

Parametry fazy w filtrach widoku

Skorzystaj z parametrów fazy w filtrach widoku.

Zachowaj objaśnienia podczas usuwania widoków nadrzędnych

Zachowaj objaśnienia po usunięciu widoków nadrzędnych

Dwupunktowe umieszczanie zbrojenia

Umieść pręty zbrojeniowe o dokładnych wymiarach – wyrównane do dowolnego odniesienia w projekcie – za pomocą zaledwie 2 kliknięć.

Zapamiętaj ustawienia podczas umieszczania zbrojenia

Ustawienia używane podczas umieszczania zbrojenia są zachowywane przez cały czas trwania sesji programu Revit.

Ulepszenia elastyczności numerowania poprawek

Twórz i dostosowuj wiele sekwencji numerowania w zestawieniach rewizyjnych.

Wybierz kod kształtu dla niestandardowego zbrojenia o dowolnym wygiętym kształcie

Ręcznie przypisuj żądane kody kształtów do prętów, aby zachować zgodność z lokalnymi konwencjami produkcji.