Sklep
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
promotions
oprogramowanie
devices
training
solutions
references
events
trainers

Nowości w Vault Professional 2025: Usprawnienia dla efektywniejszej pracy

W najnowszej aktualizacji programu Vault Professional 2025, Autodesk koncentruje się na ulepszeniach sugerowanych przez użytkowników i społeczność Vault, co podkreśla ciągłe dążenie do optymalizacji procesów projektowych i zarządzania danymi. W tym wydaniu, kluczowe nowości, takie jak powiadomienia e-mail dotyczące przejść cyklu rozwojowego oraz szereg ulepszeń w zakresie administrowania, odzwierciedlają zrozumienie potrzeb branży i aspiracji do wyznaczania nowych standardów w efektywności pracy zespołowej i bezpieczeństwie danych.

Szczególną uwagę zwrócono na funkcje mające na celu przyspieszenie komunikacji i upraszczanie procesów. Nowe powiadomienia e-mailowe automatycznie informują zespół o kluczowych etapach projektu, eliminując opóźnienia w przepływie informacji. Udoskonalenia w zarządzaniu hasłami i możliwości usuwania zawartości zwiększają kontrolę administratorów nad bezpieczeństwem i organizacją danych. Dodatkowo, ogólne ulepszenia klienta oraz zaawansowane opcje wyszukiwania i narzędzie Copy Design podnoszą ogólną wydajność i elastyczność narzędzia. Vault Professional 2025 rysuje obraz narzędzia, które nie tylko ułatwia, ale i przyspiesza procesy inżynierskie, podnosząc jednocześnie poziom bezpieczeństwa i możliwości współpracy.

Powiadomienia e-mail dotyczące przejść cyklu rozwojowego

Usprawnij współpracę w zespole, korzystając z nowej funkcji powiadomień e-mail dotyczących cyklu rozwojowego w programie Vault.

Gdy projekty przechodzą do kolejnego etapu, odpowiedni członkowie zespołu są automatycznie powiadamiani za pośrednictwem poczty e-mail o pracy do wykonania. Dzięki temu członkowie zespołu są szybko informowani, gdy nowe dane są dla nich gotowe, co eliminuje potrzebę bezpośredniej komunikacji.

Nowości:

 • Skonfiguruj powiadomienia e-mail w programie Vault, aby powiadamiać wybranych członków o wystąpieniu określonego przejścia stanu cyklu rozwojowego przy użyciu wstępnie zdefiniowanego szablonu wiadomości e-mail.
 • Utwórz niestandardowe szablony wiadomości e-mail, łącznie z wierszem tematu i treścią, w centralnym położeniu dostępnym dla wszystkich użytkowników.
 • Automatyczne powiadomienia będą wyzwalane i wysyłane za każdym razem, gdy nastąpi przejście między stanami.

Udoskonalenia dotyczące administrowania

Dowiedz się więcej na temat nowych możliwości i udoskonaleń dotyczących administrowania w tym wydaniu.

Zasady dotyczące haseł

Wprowadź zasadę używania silnych haseł w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Jako administrator możesz teraz wprowadzić zasady dotyczące haseł, aby zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi i zabezpieczyć się przed potencjalnymi naruszeniami zabezpieczeń. Administratorzy mogą wymuszać na użytkownikach tworzenia haseł spełniających określone kryteria, takie jak minimalna długość, połączenie wielkich i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych.

Jeśli administrator wprowadza zasady dotyczące haseł, a bieżące hasło nie spełnia ustalonych wymagań, system monituje użytkowników końcowych o zresetowanie hasła przy następnym logowaniu. Użytkownicy klienta Thin Client muszą zalogować się za pośrednictwem klienta Thick Client lub skontaktować się z administratorami, aby zmienić hasło.

Usuń aktualizacje

Usuń foldery

Podobnie jak w przypadku usuwania wersji plików/elementów administratorzy i administratorzy projektu mogą teraz usuwać wszystkie pliki zawartości w wybranym projekcie. Pomaga to zaoszczędzić czas i zmniejszyć nakład pracy, który należy włożyć w ręczne wybieranie i usuwanie poszczególnych plików.

Usuń przy przejściu cyklu rozwojowego

Włącz opcję Usuń w obszarze Działania transakcji, aby zaplanować usuwanie plików, folderów lub elementów, które zmieniają się podczas odpowiedniego przejścia między stanami.

Wszystkie wybrane pliki, foldery i elementy są usuwane za pomocą zadania selektywnego usuwania serwera w programie ADMS Console.

Ogólne udoskonalenia

Wyszukiwanie podstawowe oparte na kryteriach

Można użyć istniejącego zapisanego wyszukiwania, aby zastosować kryteria wyszukiwania do wyszukiwania podstawowego (siatki).

Kryteria wyszukiwania wprowadzone na pasku Szybkie wyszukiwanie lub w oknie dialogowym Znajdź można zapisywać i używać w dowolnym folderze.

Jeśli kryteria zastosowane do wyszukiwania podstawowego (siatki) nie odpowiadają parametrowi obszarów roboczych lub parametrowi folderu, wyszukiwanie jest wykonywane w bieżącym folderze. Jeśli ta opcja jest wybrana, wyszukiwanie będzie również przeprowadzane w podfolderach.

Kryteria wyszukiwania są zapisywane domyślnie, gdy wyszukiwanie zaawansowane (warunek właściwości) zostanie zapisane przez użytkownika, i są wyświetlane na liście „Zastosuj kryteria”.

Narzędzie Copy Design w programie Vault Basic

Usunięto starą wersję narzędzia Copy Design w programie Vault Basic i zastąpiono ją funkcją Copy Design z programu Vault Professional.

Copy Design jest jedną z najbardziej zaawansowanych funkcji programu Autodesk Vault. Inżynierowie opierają się na istniejących projektach, wykorzystując je ponownie, aby oszczędzić czas projektowania, lub kopiując i aktualizując istniejący projekt, aby skrócić czas projektowania. Oprócz skrócenia czasu modelowania ponowne użycie projektu powoduje oszczędności kosztów i czasu na dalszych etapach procesu inżynierii, produkcji i zakupów.

Nowe narzędzie Copy Design zapewnia większą elastyczność i kontrolę nad sposobem kopiowania projektów.

 

 • Copy Design to teraz niemodalne okno dialogowe z paskiem narzędzi. Może ono teraz pozostawać otwarte podczas korzystania z innych poleceń w kliencie programu Vault, jak również podczas dodawania plików do skopiowania.
 • Układ narzędzia Copy Design można dostosować, dodając i usuwając pola kolumn, określając, czy linie siatki i układ naprzemienny mają być wyświetlane, włączając automatyczne ustawianie szerokości kolumn oraz wybierając, które panele i przyciski nawigacji są wyświetlane.
 • Kolumna Operacje zawiera aktualną operację przypisaną do pliku, aby natychmiast można było określić sposób jego przetwarzania. Dostępne operacje to: Kopiuj, Kopiuj do, Użyj ponownie, Zamień, Wyklucz i Automatycznie.
 • Panele nawigacji pozwalają użytkownikom zidentyfikować ważne informacje o skopiowanych projektach i zastosować określone operacje do wielu plików jednocześnie. Użytkownicy mogą filtrować według stanu pliku, wyświetlać lokalizacje źródłowe i docelowe skopiowanych plików oraz przeglądać strukturę folderów skopiowanego projektu.
 • Administratorzy mogą definiować zestawy reguł określające wartości właściwości skopiowanych plików, gdy spełnione zostaną określone warunki.
 • W panelu Schemat numerowania można wyświetlić starą nazwę pliku, nową nazwę, prefiksy, nazwę podstawową oraz sufiksy. Administratorzy mogą dodawać unikatowe schematy numerowania do operacji kopiowania projektu, tworząc nowy schemat numerowania w programie Vault Client. Użytkownicy mogą wybierać różne schematy numerowania w taki sposób, aby każdy skopiowany plik odpowiadał konwencji nazewnictwa zgodnej ze środowiskiem projektowym.

Udoskonalenia programu Thin Client

Administrator ma teraz możliwość dostosowania ustawień wyświetlania klienta Thin Client.

Można wykonać następujące operacje:

 • Ukryć/odkryć obszar roboczy pliku, elementu i zlecenia zmiany.
 • Ustawić obszar roboczy jako domyślną stronę docelową.
 • Przekazać niestandardowe logo zamiast domyślnego logo programu Autodesk Thin Client.