Sklep
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
promotions
oprogramowanie
devices
training
solutions
references
events
trainers

Zapraszamy na szkolenia z oprogramowania, dzięki któremu stworzysz atrakcyjne projekty 2D i 3D. Naucz się jak usprawnić procesy projektowe uczestnicząc w kursie z najpopularniejszego oprogramowania na świecie, jakim jest AutoCAD.

Kurs rozpoczyna się od wprowadzenia do środowiska pracy, obejmującego interfejs użytkownika, konfigurację programu oraz adaptację menu. Następnie uczestnicy zdobywają umiejętności w wyświetlaniu rysunku, korzystaniu z narzędzi myszy, powiększaniu, przesuwaniu widoku na ekranie i uruchamianiu poleceń.

Kolejne etapy kursu koncentrują się na tworzeniu geometrii dwuwymiarowej, takiej jak linie, krzywe, okręgi, łuki, elipsy i obiekty wielosegmentowe, oraz modyfikacji tych elementów. Uczestnicy uczą się również zarządzać warstwami, tworzyć teksty, wymiarować rysunki oraz stosować kreskowanie.

Kurs obejmuje również tematy związane z dokładnym rysowaniem, takie jak ustawianie wartości dla siatki i skoku, lokalizowanie punktów na istniejących obiektach oraz określanie kątów i odległości. Uczestnicy zdobywają również umiejętności w tworzeniu i modyfikacji styli tekstowych, dodawaniu wymiarów, tworzeniu różnych rodzajów kreskowania oraz przygotowywaniu rysunków do wydruku.

 

Każdy uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, a po zakończeniu szkolenia certyfikat Autodesk potwierdzający zdobytą wiedzę z zakresu pracy w Autodesk AutoCAD.
Czas trwania: 18h
Minimalna liczba uczestników: 2 osoby
Prowadzący: Miłosław Piątek – specjalista CAD/AEC BIM

* Program szkolenia pokrywa się z zakresem kursu z programu AutoCAD LT.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do środowiska pracy:

 • Interfejs użytkownika
 • Konfiguracja programu
 • Adaptacja menu

2. Wyświetlanie rysunku:

 • Korzystanie z myszy
 • Powiększanie/pomniejszanie rysunku
 • Przesuwanie widoku na ekranie
 • Uruchamianie/anulowanie poleceń
 • Cofanie/powtarzanie poleceń

3. Ustawienia rysunkowe:

 • Tworzenie nowego rysunku
 • Planowanie rysunku i skali rysunku
 • Tworzenie szablonów rysunkowych

4. Tworzenie geometrii dwuwymiarowej:

 • Rysowanie geometrii liniowych
 • Tworzenie krzywych (okręgów, łuków, elips i obiektów wielosegmentowych)
 • Odległości ortogonalne i biegunowe

5. Modyfikowanie geometrii dwuwymiarowej:

 • Narzędzia wyboru obiektów
 • Wymazywanie obiektów oraz przesuwanie/ kopiowanie
 • Skalowanie i obracanie
 • Praca z uchwytami obiektów
 • Przegląd właściwości obiektów

6. Dokładne rysowanie:

 • Ustawianie wartości dla siatki i skoku
 • Rysowanie za pomocą współrzędnych
 • Lokalizowanie punktów na istniejących obiektach
 • Opis trybów lokalizacji
 • Określanie kątów i odległości

7. Zarządzanie warstwami:

 • Wprowadzenie do warstw
 • Zarządzanie warstwami
 • Wczytywanie i zarządzanie rodzajami linii

 

8. Techniki konstrukcyjne:

 • Odsuwanie/kopiowanie równoległe obiektów
 • Ucinanie i wydłużanie
 • Zaokrąglanie i fazowanie
 • Rozciąganie i skalowanie

9. Obiekty tekstowe i ich style:

 • Tworzenie i modyfikacja styli tekstowych
 • Edycja tekstów i modyfikacja tekstów
 • Znaki specjalne i ich kody
 • Skalowanie opisów

10. Wymiarowanie:

 • Wymiarowanie odległości
 • Wymiarowanie kątów
 • Odnośniki z opisami
 • Tworzenie styli wymiarowania
 • Dodawanie tolerancji

11. Kreskowanie:

 • Rodzaje i typy kreskowania
 • Modyfikacja kreskowania i kopiowanie jego cech
 • Skalowanie kreskowania

12. Wprowadzenie do wydruku:

 • Wybór urządzenia drukującego i formatu strony
 • Ustawienia obszaru wydruku
 • Skala standardowa i skala użytkownika
 • Wprowadzenie do edycji wydruku
Czas trwania kursu:
3 dni – 18 godzin
(po 6 godzin w jednym dniu)
Cena:
2 do 5 osób 990 zł netto / os.
5+ osób 790 zł netto / os.

Terminy planowanych kursów podane są w kalendarzu. Szkolenie odbywa się w momencie zgłoszenia minimum 5 osób. W przypadku grup zorganizowanych zakres i cena szkolenia ustalane są indywidualnie.

Zobacz również
Formularz zgłoszeniowy

  Wyślij zapytanie

  Potrzebujesz certyfikowanego szkolenia dla Twojej firmy? Wypełnij poniższy formularz
  Administratorem Państwa danych osobowych jest MAT Usługi Informatyczne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji wydarzenia, w szczególności w celu dokonania zapisu, przesyłania powiadomień dotyczących wydarzenia oraz weryfikacji obecności na samym wydarzeniu, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, również w celu przesyłania tych informacji. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj