Sklep
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
promotions
oprogramowanie
devices
training
solutions
references
events
trainers

Zapraszamy na szkolenia z oprogramowania przeznaczonego dla projektantów dróg, torowisk, melioracji, sieci uzbrojenia inżynieryjnego oraz służącego do tworzenia map.

Niniejszy kurs zawiera zakres AutoCAD Civil 3D – poziom podstawowy oraz moduł „projektowanie dróg”

AutoCAD Civil 3D – zakres podstawowy:

1. Profile terenu i projektowane niwelety:

 • Tworzenie profili terenu
 • Rysowanie niwelet
 • Graficzna i tabelaryczna modyfikacja niwelet
 • Opisywanie niwelet i profili
 • Tworzenie szybkich profili

2. Linie trasowania:

 • Tworzenie geometrii linii trasowania (ze stycznych, łuków i krzywych przejściowych)
 • Modyfikacja linii trasowania (graficzna i tabelaryczna)
 • Opisywanie linii trasowania (opis pikietażu, łuków i krzywych przejściowych)

3. Model powierzchni terenu:

 • Budowanie powierzchni z takich elementów jak punkty, warstwice, linie nieciągłości czy obiekty rysunku
 • Edycja, prezentacja i opisywanie powierzchni
 • Obwiednie utworzonych powierzchni oraz omówienie praktycznego ich zastosowania

4. Praca z punktami i grupami punktów:

 • Tworzenie i edytowanie punktów
 • Praca z grupami punktów
 • Import punktów z plików tekstowych

5. Rysunek i jego ustawienia:

 • Struktura i elementy rysunku
 • Podstawowa modyfikacja ustawień rysunku

6. Modyfikacja ustawień obszaru roboczego

7. Zapoznanie się z interfejsem programu

8. Korytarze:

 • Tworzenie typowego przekroju drogi, torowiska, rzeki, wału
 • Modyfikacja elementów przekroju
 • Budowanie korytarza
 • Tworzenie powierzchni korytarza
 • Obliczenia robót ziemnych

9. Przekroje poprzeczne:

 • Tworzenie linii próbkowania przekrojów poprzecznych
 • Generowanie przekrojów poprzecznych
 • Zestawienia tabelaryczne z zakresem robót ziemnych

10. Niwelacje i profilowanie terenu:

 • Linie charakterystyczne dla niwelacji
 • Tworzenie pochyleń
 • Bilansowanie robót ziemnych

11. Sieci przewodów rurowych:

 • Budowanie prostej sieci rurowej
 • Wrysowanie rur i studni w widoku profilu
 • Opisywanie elementów sieci

12. Parcele:

 • Tworzenie i opisywanie parceli
 • Zestawienia działek

13. Wymiana danych w środowisku Civil 3D:

 • Wymiana danych w różnych formatach: import – eksport
 • Polecenia nakładkowe Civil 3D

14. Podsumowanie szkolenia:

 • Ćwiczenia projektowe z przerobionego materiału
 • Prezentacja zaawansowanych opcji programu

AutoCAD Civil 3D – zakres modułu Projektowanie dróg:

1. Tworzenie złożonego korytarza węzła drogowego z łącznicami, pasami włączania i wyłączania

2. Automatyczne i klasyczne tworzenie modelu skrzyżowania

3. Automatyczne i klasyczne tworzenie odsunięć i poszerzeń jezdni

4. Ustawienia pochyleń poprzecznych na różne sposoby

5. Kryteria projektowe i co z nich wynika

6. Powierzchnie korytarza – jak stworzyć dowolną powierzchnię w klarowny sposób, np. powierzchnię korytowania

7. Roboty ziemne, różne sposoby ich obliczania – zalety i wady obydwu metod

8. Tworzenie nietypowej geometrii linii trasowania (np. krzywa esowa) oraz niwelet

9. Tworzenie przekrojów normalnych z wykorzystaniem własnych podzespołów, kwestia kodów, zestawów kodów, ich styli i o co w tym wszystkim chodzi

10. Remonty nawierzchni (frezowanie, poszerzanie i nakładka – jak to zrobić dobrze)

Czas trwania kursu:
3 dni – 18 godzin
(po 6 godzin w jednym dniu)
Cena:
1450 zł netto / os.
dla studentów 900 zł netto / os.

Terminy planowanych kursów podane są w kalendarzu. Szkolenie odbywa się w momencie zgłoszenia minimum 5 osób. W przypadku grup zorganizowanych zakres i cena szkolenia ustalane są indywidualnie.

Zobacz również
Formularz zgłoszeniowy

  Wyślij zapytanie

  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w certyfikowanym szkoleniu prowadzonym przez firmę MAT Usługi Informatyczne wystarczy wypełnić poniższy formularz. Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem, aby dokończyć proces rezerwacji miejsc na wybrane szkolenie.


  Preferowany orientacyjny termin: