Sklep
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
promotions
oprogramowanie
devices
training
solutions
references
events
trainers

Projektowanie instalacji rurowych

Zobacz jak zaprojektować instalacje rurowe maszyn i urządzeń.
Zapoznaj się z modułem do projektowania instalacji rurowych zawarty w Autodesk Inventor Professional.

W oprogramowaniu jest dostępna bogata biblioteka części znormalizowanych. Biblioteka ta jest powszechnie nazywana biblioteką Content Center. Zawarte w niej elementy oparte zostały o najczęściej używane normy światowe, takie jak ANSI, BSI, GB, GOST, ISO itp. Biblioteka elementów jest otwarta, co oznacza, iż użytkownik ma możliwość wymodelowania nietypowego elementu: rury, złączki lub kołnierza, a następnie opublikowania go w tej bibliotece celem ewentualnego użycia w bieżącym lub kolejnym projekcie, bądź współdzielenia z innymi użytkownikami.

Przy pomocy oprogramowania Autodesk Inventor możemy tworzyć „instalacje rurowe” wstawiając elementy z biblioteki CC, a następnie łącząc je przy pomocy odpowiednich wiązań. Metoda ta z jednej strony jest czasochłonna, z drugiej może nieść za sobą późniejsze komplikacje wynikające ze zmian projektowych. Jednak w przypadku sporadycznego tworzenia instalacji rurowej maszyny lub urządzenia, takie rozwiązanie może być wystarczające.

Jeżeli jednak użytkownicy chcą mieć lepszą kontrolę nad przebiegiem ciągu rur, powinni sięgnąć po moduł Tube&Pipe zawarty w programie Autodesk Inventor Professional. Moduł ten ma możliwość projektowania tras przebiegów instalacji rurowych automatycznie w oparciu o reguły. Proces projektowania instalacji należy rozpocząć od ustalenia stylu jakim będzie poprowadzona dana instalacja bądź jej fragment.

Użytkownik ma możliwość skorzystania z następujących opcji przy wyborze stylu:

  • Sztywne rury z łącznikami,
  • Rurociągi z zagięciami,
  • Przewody giętkie.

Projektant może dany styl zmodyfikować lub uzupełnić wybrany styl o dodatkowe elementy.

Jeżeli zachodzi potrzeba utworzenia instalacji rurowej lecz proponowane komponenty nie spełniają naszych oczekiwań, wtedy mamy możliwość stworzenia własnych elementów (rur, kolan, trójników itp.), opublikowania ich w Bibliotece CC oraz utworzenia własnego stylu na ich podstawie.

Po ustaleniu danego stylu tworzymy szkic trasy rurociągu łącząc ustalony początek z jej końcem. Trasa to nic innego jak szkic 3D, który możemy poprowadzić automatycznie z punktu „A” do punktu „B”. W momencie jego tworzenia program zaproponuje zawsze kilka alternatywnych rozwiązań. Jeżeli jednak żadne z nich nam nie odpowiada, długości i kierunki poszczególnych fragmentów szkicu 3D, a konsekwencji przyszłej trasy możemy wprowadzać ręcznie.

Po utworzeniu modelu 3D użytkownik ma możliwość utworzenia dokumentacji płaskiej całego urządzenia lub tylko interesującego fragmentu. Dodatkowo na widoku (rzucie) możemy przedstawić wyłącznie utworzone przebiegi instalacji rurowych wraz z zestawieniem komponentów (listą części tzw. BOM) i odpowiadającymi mu numerami pozycji dla wszystkich lub wybranych komponentów.

Format PCF w projektach instalacji rurowych.
Często wymagane jest przedstawienie w dokumentacji warsztatowej linii środkowych instalacji rurowych na rzutach izometrycznych. Używając modułu zawartego w programie Autodesk Inventor Professional, można zapisać przebieg jako plik z rozszerzeniem PCF. Jest to plik tekstowy opisujący komponenty przewodów rurowych do celów przetwarzania. Gdy wybranych jest wiele przebiegów instalacji, istnieje możliwość zapisania każdego z nich do pojedynczego pliku lub połączyć je w jeden.

Plik PCF używany jest do przenoszenia zawartości przebiegu instalacji rurowej z modułu programu Autodesk Inventor do aplikacji np. AutoCAD Plant 3D. Aplikacja ta ma możliwość automatycznego tworzenia rysunków izometrycznych używanych bezpośrednio w produkcji.

Dokumentacja izometryczna wygenerowana w  AutoCAD Plant 3D