Sklep
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
promotions
oprogramowanie
devices
training
solutions
references
events
trainers

Ulepszenia w modelowaniu i dokumentacji

Aktualizacja Revit 2025 przynosi znaczące ulepszenia w zakresie modelowania i dokumentacji, zwłaszcza dla sektorów konstrukcyjnych związanych z betonem i stalą. Te ulepszenia pozwalają na bardziej szczegółowe i precyzyjne projektowanie elementów konstrukcyjnych, co ma bezpośredni wpływ na poprawę jakości finalnych projektów oraz efektywności pracy projektantów i inżynierów. Znacznie ułatwiają też zarządzanie złożonymi zestawieniami i dokumentacją projektową, co jest kluczowe przy realizacji dużych i technicznie zaawansowanych przedsięwzięć. Dzięki nowym funkcjonalnościom, użytkownicy Revita mogą teraz oczekiwać lepszego przepływu pracy i redukcji potencjalnych nieścisłości w projektach.

 

Zrównoważone projektowanie i analiza

Revit 2025 wprowadza ulepszenia w zakresie projektowania zrównoważonego i analiz, w tym nową funkcję Total Carbon Analysis, za pośrednictwem najnowszej generacji Autodesk Insight. Ta funkcja stanowi wsparcie dla architektów i projektantów dążących do minimalizacji śladu węglowego w swoich projektach, oferując narzędzia do precyzyjnego modelowania środowiska naturalnego oraz terenów miejskich. Umożliwia to nie tylko bardziej efektywne planowanie i realizację projektów zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, ale także integrację tych projektów z otoczeniem. Dzięki tym ulepszeniom, Revit 2025 pomaga w tworzeniu przestrzeni użytkowych, które są przygotowane na przyszłe potrzeby i wyzwania, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska.

Wzmocnienie współpracy i wymiany danych

Revit 2025 wprowadza ulepszenia kluczowe dla zwiększenia interoperacyjności, ułatwiając integrację i współpracę w ramach projektów BIM. Poprzez rozbudowę wsparcia dla standardów openBIM i usprawnienie wymiany danych, narzędzie to ułatwia koordynację między różnymi dyscyplinami projektowymi. Nowe możliwości w zakresie modelowania rodzin i zarządzania danymi MEP, a także integracja z Autodesk Docs, umożliwiają efektywniejszą współpracę i sprawne zarządzanie projektami. Udoskonalenia te pozwalają zespołom projektowym na szybsze rozwiązywanie problemów i bardziej płynną pracę, co przekłada się na skrócenie czasu realizacji projektów i redukcję kosztów.

 

Optymalizacja procesów projektowych i narzędzi

Ostatnia aktualizacja Revita koncentruje się na optymalizacji procesów projektowych, wprowadzając ulepszenia w narzędziach modelowania i dokumentacji. Dzięki nowym funkcjom dla inżynierów konstrukcyjnych i instalacyjnych, takim jak analiza i prefabrykacja, Revit 2025 ułatwia tworzenie bardziej kompleksowych modeli i dokładniejsze planowanie prac. Rozbudowa narzędzi do modelowania terenu i ulepszenia w zarządzaniu dokumentacją i projektami, w połączeniu z nowościami w Dynamo Core 3.03, zapewniają użytkownikom narzędzia, które zwiększają produktywność i umożliwiają realizację bardziej złożonych zadań projektowych z większą efektywnością.

Highlights
Ulepszenia bryły terenu
Nowe narzędzia główne programu Revit: wersja Tech Preview
Eksportowanie w tle do pliku PDF
Tworzenie ścian przy użyciu automatycznego łączenia i blokowania
Przyciąganie podczas edytowania kształtów
Kolekcje arkuszy
Wyrównywanie wielu
Szablony odwzorowań kategorii eksportu IFC
Edytowanie geometrii typu części (MEP Fabrication Data Manager — Tech Preview)
Analityczne segmenty kanałów i rur
Ulepszone sterowanie opisami w szczegółach gięcia
Złączanie parametryczne dla typowego zbrojenia
Interoperacyjność i optymalizacja
Opcja zawinięcia ściany w obszarze rysunku
Importowanie/eksportowanie plików STEP
Ulepszenia zestawień operacji
Ulepszone przetwarzanie wektorowe
Sprawdzanie spójności modelu MEP
Używanie znaczników części i znaczników zespołów programu Advance Steel w programie Revit
Aktualizacje dodatku Dynamo 3.0.3
Aktualizacja schematu gbXML
Wyszukiwanie części (MEP Fabrication Data Manager — Tech Preview)
Przekazywanie i przypisywanie obrazów (MEP Fabrication Data Manager — Tech Preview)
Orientacja lokalnego układu współrzędnych dla paneli i elementów analitycznych
Schematyczne szczegóły gięcia do oznaczania zbrojenia
Ustawianie opcji prezentacji dla wielu zestawów prętów jednocześnie
Wyróżnianie prętów przekraczających długość maksymalną
Zapobieganie nieoczekiwanym zmianom w modelu zbrojenia
Funkcje podziału dla ram i słupów z połączeniami stalowymi
Oznaczanie i wymiarowanie komponentów połączenia stalowego
Zaktualizowany zestaw reguł do automatyzacji połączeń
Interfejs i zarządzanie
Sortowanie parametrów alfanumerycznie
Ulepszenia Przeglądarki materiałów
Szprosy wielopętlowe
Ulepszenie wyszukiwania w Przeglądarce projektu
Motyw ciemny dla widoków udostępnionych
Zmiany modelu koordynacyjnego
Szyki 1 i 0 w rodzinach
Odwzorowywanie złączek w elementach produkcyjnych MEP
Komponenty elektryczne jednofazowe
Wyłączenie automatycznego generowania numerów znaczników
Parametry MEP
Zgłaszanie informacji o panelach niskiego napięcia
Menedżer makr
Aktualizacje dotyczące filtrowania dziedzin
Ulepszenia interfejsu — pasek opcji
Obsługa poziomego układu współrzędnych
Uaktualnienie do programu .NET 8
Ulepszenia rozszerzalnego magazynu