Sklep
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
promotions
oprogramowanie
devices
training
solutions
references
events
trainers

Raport dotyczy aktualnego stanu implementacji BIM i cyfrowych technik pracy w polskim sektorze architektury i budownictwa. Jest to inicjatywa Autodesk, zrealizowana przez Kantar Polska.

Trzecia odsłona badania pokazuje ciągły postęp w zakresie zrozumienia i przyjęcia BIM w Polsce. Stosowanie metodyki BIM utrzymuje się na stałym poziomie wśród architektów i projektantów (41%), ale obserwuje się dynamiczny, ponad dwukrotny wzrost wśród firm wykonawczych – z 9 do 21%, a także wśród inwestorów i menedżerów – z 5 do 37%.

BIM staje się zatem metodyką, którą wykorzystują wszystkie grupy zaangażowane w proces przygotowania i realizacji inwestycji.

Świadomość i korzystanie z BIM w Polsce

Raport podkreśla, że BIM i cyfrowe techniki pracy są coraz bardziej rozpowszechnione w polskim sektorze architektury i budownictwa. Wzrost zrozumienia i zastosowania tych nowoczesnych metod jest szczególnie widoczny wśród firm wykonawczych i inwestorów, co świadczy o rosnącej świadomości i zaangażowaniu wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

Badanie wskazuje na korzyści wynikające z zastosowania BIM, takie jak tworzenie projektów wyższej jakości, redukcja błędów na etapie realizacji i obniżanie kosztów w całym cyklu życia budynku. Cyfryzacja jest postrzegana jako inwestycja, która zwiększa konkurencyjność firm i otwiera nowe perspektywy. Wszystko to wskazuje na to, że BIM i cyfrowe techniki pracy stają się coraz bardziej integralną częścią polskiego sektora architektury i budownictwa.

Z rosnącą świadomością i adopcją BIM, firmy budowlane, deweloperzy, inwestorzy publiczni i prywatni dołączają do architektów, co pozwala na szersze spojrzenie na cyfryzację branży. Dyskusja na temat zarządzania danymi, tworzenia wspólnego środowiska pracy i wykorzystania danych do podejmowania lepszych decyzji staje się coraz bardziej istotna. Wszystko to jest szczególnie ważne, biorąc pod uwagę ogromne wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem, które stoją przed branżą.

Dlaczego BIM?

    Wypełnij formularz i pobierz pełny raport nt. BIM