Sklep
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
promotions
oprogramowanie
devices
training
solutions
references
events
trainers

W technice projektowania jaką jest BIM zostały przyjęte standardy dokładności. Funkcjonują one na dwóch płaszczyznach, jedna dotyczy dokładności jaką przedstawia geometria modelu i nazywana jest ona „Level of Development” w skrócie LOD, oraz dokładności informacji jakie niesie za sobą element „Level of information” w skrócie LOI. Podział taki umożliwił wprowadzenie pewnych ogólnych standardów dokładności do techniki projektowania. Definicje te bazują na normie przygotowanej przez AIA (American Institute of Architectes) o nazwie AIA G202-2013 Building Information Modeling Protocol Form.

Krótki opis dokładności LOD
LOD 100 – Element modelu reprezentowany jest za pomocą symbolu lub ogólnego przybliżonego kształtu i przybliżonej lokalizacji

LOD 200 – Element reprezentowany jest za pomocą symbolu lub ogólnej bryły, dokładność ta pozwala na definiowanie wymaganej kubatury pod obiekty. Możliwość korekty założeń funkcjonalno-użytkowych

LOD 300 – Element modelu reprezentowany jest za pomocą konkretnych obiektów i systemów, na podstawie modelu można zliczyć już ogólną ilość i kubaturę a także dokonać obmiarów. Poziom ten pozwala na utworzenie wstępnych analiz służących do optymalizacji, poprawy jakości modelu i weryfikacji walorów architektonicznych budynku. Dokładność tą porównać można do dokładności projektu budowlanego

LOD 350 – Element modelu reprezentowany jest za pomocą konkretnych obiektów i systemów, na podstawie modelu można zliczyć już ilość i kubaturę a także dokonać obmiarów oraz koordynacji względem innych elementów. Do modelu dochodzą takie elementy podpory, czy połączenia.

LOD 400 – Element modelu reprezentowany jest za pomocą konkretnych obiektów i systemów wraz ze szczegółami montażu i informacjami o produkcji, na podstawie modelu można zliczyć już dokładną ilość i kubaturę a także dokonać obmiarów oraz koordynacji względem innych elementów.
LOD 500 – Element modelu jest reprezentowany przez odzwierciedlenie modelu rzeczywistego

LOD standard BIM