Sklep
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
promotions
oprogramowanie
devices
training
solutions
references
events
trainers

AutoCAD 2025

AutoCAD 2025 wprowadza świeże spojrzenie na narzędzia i funkcje niezbędne profesjonalistom z branży projektowej. W najnowszej aktualizacji skupiono się na zwiększeniu wydajności, poprawie współpracy między użytkownikami oraz na wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań, takich jak zaawansowane śledzenie aktywności i integracja z plikami PDF.

Spostrzeżenia dotyczące aktywności (Nowości w wersji 2025)

Śledź ewolucję rysunków i porównuj historię rysunków za pomocą funkcji Spostrzeżenia dotyczące aktywności — palety rejestrującej aktywności i umożliwiającej filtrowanie ich według typu aktywności, użytkownika i daty.

Funkcja Spostrzeżenia dotyczące aktywności, wprowadzona w programie AutoCAD 2024, rejestruje teraz więcej typów aktywności i udostępnia szczegółowe informacje w nowym panelu Właściwości czynności.

W poniższym przykładzie są widoczne szczegółowe informacje na temat liczby i typów obiektów usuniętych w ramach wybranej aktywności Wyczyszczone.
Historia DWG jest teraz scalona z funkcją Spostrzeżenia dotyczące aktywności. Dlatego po zapisaniu pliku u obsługiwanego dostawcy usług przechowywania w chmurze, jak na przykład Autodesk Docs, Dysk Google, OneDrive, Box lub Dropbox, na palecie Spostrzeżenia dotyczące aktywności jako aktywność Wersja pojawia się nowa wersja pliku. Kliknij przycisk Porównaj dotyczący aktywności Wersja, aby wyświetlić różnice między bieżącą a poprzednią wersją.

Aktywności związane z rysunkiem można również wyświetlić bez otwierania pliku. Na karcie Początek kliknij przycisk Ostatnie i wybierz rysunek. Następnie kliknij wielokropek pionowy i wybierz opcję Wyświetl spostrzeżenia dotyczące aktywności, aby zobaczyć aktywności związane z rysunkiem na zakotwiczonej palecie.

Importowanie znaczników z usługi Autodesk Docs

Do możliwości funkcji Import znaczników dodano teraz opcję łączenia plików znaczników PDF z poziomu usługi Autodesk Docs z programem AutoCAD, co ułatwia kreślarzom przeglądanie i wprowadzanie zmian.

Utwórz znaczniki w pliku PDF w usłudze Autodesk Docs, a następnie zsynchronizuj ten plik PDF, aby umożliwić współpracownikom przeglądanie znaczników w obszarze roboczym śledzenia programu AutoCAD. Plik znaczników PDF jest stale połączony z rysunkiem programu AutoCAD, co oznacza, że współpracownicy będą widzieć w programie AutoCAD zmiany w pliku znaczników w miarę ich dodawania.

 

Inteligentne bloki: wyszukiwanie i przekształcanie

Program AutoCAD 2025 oferuje więcej rozwiązań inteligentnych bloków, które usprawniają proces projektowania. W tej wersji można łatwo przekształcać wiele wystąpień wybranej geometrii w bloki.

Po wybraniu geometrii do przekształcenia program AutoCAD znajduje i wyróżnia wszystkie wystąpienia tej samej geometrii. Następnie można wybrać przekształcenie wybranej geometrii i znalezionych wystąpień w blok.
W przypadku przekształcania w istniejący blok dostępnych jest kilka opcji. Można wybrać blok z bieżącego rysunku, ostatnio używany blok lub podobne bloki w bibliotece bloków zidentyfikowane przez algorytm uczenia maszynowego.
Uwaga: Bloki sugerowane przez uczenie maszynowe są dostępne tylko w programie AutoCAD.
Po wybraniu istniejącej definicji bloku można dostosować skalę i obrót, aby określić, w jaki sposób wybrana definicja bloku ma zastępować znalezione wystąpienia.
Ewentualnie można przekształcić obiekt źródłowy lub wybrane wystąpienia w nowy blok. W oknie dialogowym Konwertuj zdefiniuj nowy blok, określając nazwę bloku i punkt wstawienia. Domyślnie jako punkt wstawienia jest ustawiony środek wybranej geometrii.
Możliwość szybkiego przekształcania powtarzającej się geometrii w bloki minimalizuje nadmiarowość w procesie projektowania i udostępnia szerszy zakres opcji przy porządkowaniu rysunków.

Inteligentne bloki: wykrywanie obiektów w wersji Tech Preview

Program AutoCAD 2025 zawiera funkcję w wersji Technology Preview używającą uczenia maszynowego do skanowania rysunku w poszukiwaniu obiektów, które można przekształcić w bloki. Czym jest wersja Tech Preview?

Po uruchomieniu wykrywania obiektów geometria rysunku jest wysyłana do usługi uczenia maszynowego programu AutoCAD w celu jej rozpoznania. Po przeanalizowaniu rysunku przez usługę na palecie pojawią się powiadomienia o wykryciu jakichkolwiek obiektów, które można przekształcić w bloki. Aby dokładniej sprawdzić i ocenić zidentyfikowane wystąpienia, kliknij przycisk Sprawdź obiekty.
W trybie przeglądu pasek narzędzi Wykrywanie jest wyświetlany u góry okna rysunku. Ten pasek narzędzi zawiera różne opcje nawigowania po wynikach wykrywania i zarządzania nimi. Wyniki wykrywania są pogrupowane w zestawy podobnych obiektów. Zestaw reprezentuje grupę podobnych wykrytych obiektów, które można przekształcić w wystąpienia pojedynczego bloku.

W każdym zestawie wystąpienie główne (otoczone niebieską ramką) pełni rolę definicji bloku podczas przekształcania w nowy blok. Natomiast jeśli wybierzesz opcję przekształcenia w istniejący blok, wystąpienie główne zostanie użyte do zdefiniowania skali wstawiania i obrotu.
Podczas przeglądu wykrywania można niekiedy dostrzec niepoprawne zestawy lub wystąpienia. W poniższym przykładzie podobny obiekt nie został wykryty i uwzględniony w zestawie. Taki błąd można zgłosić za pomocą paska narzędzi Wykrywanie. Zgłaszając błędy, przyczyniasz się do zwiększenia ogólnej wydajności i dokładności tej usługi uczenia maszynowego.

Ulepszenia kreskowania

Polecenie KRESKUJ udostępnia teraz wygodną opcję rysowania kreskowań bez konieczności tworzenia wcześniej geometrii obwiedni.

Teraz można wybrać opcję tworzenia wypełnionego kształtu lub opcję kreskowania wzdłuż określonej ścieżki za pomocą opcji rysowania polilinii, okręgu lub prostokąta.

Mapy firmy Esri

Dostępnych jest pięć nowych map firmy Esri umożliwiających przypisanie informacji o położeniu geograficznym do rysunków.

Teraz można używać pięciu dodatkowych typów map firmy Esri, aby przypisywać informacje o położeniu geograficznym do pliku rysunku.

Aby otworzyć okno, kliknij kartę Wstaw > panel Położenie > Ustaw położenie > Z map Esri.
Ewentualnie w oknie poleceń wpisz polecenie POŁGEOGR i wybierz opcję Mapa.
Teraz możesz wybierać spośród pięciu nowych stylów map bazowych firmy Esri:

  • Esri — OpenStreetMap
  • Esri — obrazy
  • Esri — ulice
  • Esri — jasnoszara
  • Esri — ciemnoszara

Aktualizacje funkcji śledzenia

Aktualizacje funkcji śledzenia obejmują ulepszony pasek narzędzi i edycję odnośników zewnętrznych w trybie edycji rysunku.

Pasek narzędzi Ślad

Teraz pasek narzędzi Ślad wyraźniej wskazuje, czy edytujesz ślad (ŚLADEDYCJA), czy rysunek (ŚLADWIDOK).
Ponadto menu rozwijane Ustawienia można teraz przypiąć, aby pozostawało widoczne po odsunięciu z niego kursora. Można też przeciągnąć to menu rozwijane w nowe położenie, tak jak paletę.

Edycja odnośników zewnętrznych w trybie edycji rysunku

Gdy jest otwarty ślad, w trybie edycji rysunku polecenie ODNEDYCJA jest teraz włączone, co oznacza, że można wprowadzać zmiany w odnośnikach zewnętrznych.

Import znaczników i Asystent znaczników

Dalej ulepszamy narzędzia Import znaczników i Asystent znaczników, ułatwiając przenoszenie zmian rysunku z pliku znaczników do rysunku. Wprowadzono następujące ulepszenia:

  • Asystent znaczników obsługuje teraz odnośniki zewnętrzne.
  • Podczas wstawiania chmurki wersji za pomocą Asystenta znaczników można teraz wybrać opcję wstawienia prostokątnej lub wielobocznej chmurki wersji. Wstawienie jako prostokątnej chmurki wersji powoduje użycie wyróżnionej ramki jako jej zdefiniowanego rozmiaru i kształtu. Wstawienie jako wielobocznej chmurki wersji powoduje użycie przybliżonego kształtu wykrytego znacznika jako jej zdefiniowanego rozmiaru i kształtu.
  • Teraz do pojedynczego wstawienia tekstu Asystenta znaczników można dodać wiele znaczników tekstowych. Oznacza to, że jeśli w wielu znacznikach znajduje się wiele ciągów tekstowych, można zaoszczędzić czas, dodając je wszystkie do tego samego obiektu tekstu wielowierszowego lub wielolinii odniesienia. W otwartym oknie dialogowym Tekst asystenta znaczników kliknij opcję Wybierz tekst znacznika do dodania, a następnie wybierz obiekty znaczników tekstowych, które mają zostać dodane.
  • Podczas wyświetlania importowanego znacznika w trybie edycji rysunku na liście rozwijanej Ustawienia są dostępne style opisów, co ułatwia przypisywanie bieżącego tekstu i stylów wielolinii odniesienia podczas korzystania z Asystenta znaczników.