Sklep
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
promotions
oprogramowanie
devices
training
solutions
references
events
trainers

Zapraszamy na szkolenia z oprogramowania Revit – moduł MEP, stworzonego do projektowania instalacji (elektryczne, mechaniczne, wod-kan). Program ten pozwala Ci na o wiele szybsze modelowanie systemów instalacji w 3D, wykonywanie analiz oraz koordynację pracy zespołu.

1. Omówienie wyglądu programu zawierającego:

 • Zakładki i pasek narzędzi
 • Przeglądarkę projektu
 • Okno obszaru roboczego
 • Przeglądarkę systemów budowlanych

2. Przygotowanie szablonu projektu poprzez:

 • Przystosowanie przeglądarki projektu dopotrzeb kursantów
 • Dodawanie własnych dyscyplin isubdyscyplin
 • Określenie położenia poziomówarchitektonicznych oraz linii siatkimodularnej
 • Zdefiniowanie wyglądu arkuszy wydruku
 • Definiowanie szablonów wyświetlaniadanego rzutu, widoku lub przekroju
 • Dobór i import biblioteki elementówtypowych dla pracy każdego z kursantów

3. Wykonanie obliczeń potrzebnych do określenia zysków i strat ciepła dla budynku:

 • Wybór charakterystyki cieplnej przegródprzezroczystych i nieprzezroczystych ookreślonych współczynnikachprzenikania ciepła
 • Wprowadzenie obszarów obliczeniowych(przestrzeni) o gabarytachprzechwytywanych z projektuarchitektonicznego
 • Zdefiniowanie stref o określonychtemperaturach projektowych,krotnościach wymiany powietrza,zyskach i stratach ciepła

4. Zaprojektowanie odcinka instalacji budowlanej:

 • Rozmieszczenie nawiewników, przyborówsanitarnych, grzejników, elementówoświetlenia, gniazdek elektrycznych,tryskaczy, itp.
 • Automatyczne wygenerowanie ścieżkipołączeń pomiędzy elementamiskładowymi instalacji
 • Zestawienie przepływów i strat ciśnienia w instalacjach transportu płynów orazprądu i spadków napięć w instalacjielektrycznej

5. Tworzenie i modyfikacja przebiegu geometrii instalacji budowlanych:

 • Wykorzystanie narzędzi dedykowanych dotrasowania ciągu kanałów i rurociągów
 • Wykorzystanie modułu wymiarującegoprzebiegi kanałów/rur
 • Zmiana poziomu prowadzeniapojedynczego kanału/rury
 • Praca z przeglądarką systemów

6. Tworzenie i edycja elementów bibliotecznych:

 • Dodawanie własnych wariantówgabarytowych do istniejących już bibliotekelementów
 • Wykonanie typoszeregu dla nawiewnika,pompy, grzejnika, wentylatora, oprawyoświetleniowej itp.
 • Uposażenie geometrii w połączenia iparametry umożliwiające wykonanieobliczeń inżynierskich

7. Wyposażenie projektu w opisy i zestawienia:

 • Etykietowanie części składowych instalacjibudowlanych
 • Tworzenie legend kanałów, rur, obszarówobliczeniowych (przestrzeni)
 • Tworzenie zestawień elementówskładowych instalacji zawierającychfabrycznie dostępne dla danego typuelementów parametry

8. Przygotowanie projektu do wydruku:

 • Przygotowanie tabelki rysunkowej
 • Zdefiniowanie stylów wydruku
 • Określenie skali i szczegółowościodwzorowania na kolejnych arkuszachwydruku
 • Wyposażenie rysunku w legendę lub tabelęzestawieniową
Czas trwania kursu:
3 dni – 18 godzin
(po 6 godzin w jednym dniu)
Cena:
1000 zł netto / os.
dla studentów 500 zł netto / os.

Terminy planowanych kursów podane są w kalendarzu. Szkolenie odbywa się w momencie zgłoszenia minimum 5 osób. W przypadku grup zorganizowanych zakres i cena szkolenia ustalane są indywidualnie.

Zobacz również
Formularz zgłoszeniowy

  Wyślij zapytanie

  Potrzebujesz certyfikowanego szkolenia dla Twojej firmy? Wypełnij poniższy formularz
  Administratorem Państwa danych osobowych jest MAT Usługi Informatyczne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji wydarzenia, w szczególności w celu dokonania zapisu, przesyłania powiadomień dotyczących wydarzenia oraz weryfikacji obecności na samym wydarzeniu, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, również w celu przesyłania tych informacji. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj